Project report

Báo cáo

Hệ thống báo cáo tổng hợp, chi tiết và chuyên sâu để quản lý thi công công trình xây dựng

Hệ thống Báo cáo real-time cho các nhà quản lý

Hệ thống báo cáo đa dạng tất cả các vấn đề trong thi công dự án, thay thế cho phương pháp báo cáo tổng hợp thủ công còn hạn chế. Hỗ trợ các nhà quản lý nhanh chóng ra quyết định dựa trên dữ liệu tổng hợp hàng ngày!

Danh mục hệ thống báo cáo dự án trên phần mềm FastCons

Số liệu thống kê hoàn toàn tự động từ dữ liệu báo cáo thi công hàng ngày!

Báo cáo nhật ký thi công

Báo cáo thu chi từng công việc

Báo cáo công việc phát sinh thu chi

Báo cáo tiến độ công việc

Theo dõi bảng khối lượng

Bảng phân giao khối lượng

Báo cáo sản lượng giao thầu

Báo cáo tồn kho toàn dự án

Báo cáo vật liệu sử dụng trong công việc hàng ngày

Báo cáo vật liệu sử dụng trong công việc/ dự án

Báo cáo theo dõi tiến độ mua vật liệu

Báo cáo chi tiết mua từng vật liệu

Theo dõi nhập từng loại vật liệu

Báo cáo nhập/xuất/hoàn vật liệu

Bảng theo dõi vật liệu

Báo cáo quyết toán vật tư

Báo cáo vật liệu cần dùng theo dự trù

Báo cáo sử dụng nhân công

Báo cáo sử dụng máy thi công

Báo cáo công nợ phải thu, phải trả

Và nhiều tiện ích khác

Số hóa lập, gửi nhật ký thi công trên app mobile từ công trường gửi về

Tự động đồng bộ số liệu từ nhật ký thi công vào các báo cáo liên quan

Hỗ trợ Tùy chỉnh các trường báo cáo theo nhu cầu lập báo cáo của doanh nghiệp

Xuất/nhập file excel dễ dàng với 1 click

Phân quyền truy cập theo vai trò của từng thành viên trong dự án

Xử lý đồng thời nhiều nghiệp vụ chỉ với thiết bị Mobile

Quay số: 0983.089.715 hoặc Email đến fastcons@fastwork.vn

Để được tư vấn & trải nghiệm demo miễn phí

Tham khảo các tính năng khác của FastCons

Quản lý tiến độ

Kiểm soát tiến độ thi công theo thời gian thực, burn-up tiến độ

Quản lý khối lượng

Quản lý sản lượng thi công theo từng hợp đồng với CĐT và thầu phụ

Quản lý kế hoạch

Hỗ trợ thiết lập kế hoạch thi công online, phân rã công việc theo mô hình WBS với sơ đồ Gantt

Quản lý chi phí

Quản lý tức thời dòng tiền, công nợ & chi phí dự án

Quản lý hợp đồng

Quản lý hợp đồng giao thầu - nhận thầu & hợp đồng cung ứng vật tư với NCC

Quản lý vật tư

Quản lý định mức vật tư, cung ứng & sử dụng vật tư, tồn kho

Nhật ký thi công

Lập nhật ký online ghi nhận toàn bộ hoạt động tại công trường

Chấm công công trình

Chấm công công trình linh hoạt trên mobile app, dữ liệu cập nhật realtime

Tất cả những gì bạn cần để quản lý dự án xây dựng đều có trên Fastcons

Phần mềm có sẵn trên

Hàng loạt công ty Xây dựng đã ứng dụng hiệu quả

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

    Khu vực:

    Liên hệ hỗ trợ nhanh:

    0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn