Quantity Management

Quản lý khối lượng

Quản lý sản lượng thi công theo từng hợp đồng với Chủ đầu tư và Thầu phụ

Đơn giản hóa công tác kiểm soát khối lượng thi công

Hỗ trợ quản lý & kiểm soát trực tuyến khối lượng thi công theo hợp đồng với Chủ đầu tư & Thầu phụ. Lên kế hoạch khối lượng & báo cáo nhật ký khối lượng sử dụng thực tế từ công trường theo tuần/ tháng.

Quản lý khối lượng nhận thầu

Quản lý chi tiết bảng khối lượng theo hợp đồng đã ký kết. Tự động tính toán chi phí công trình theo dự toán & đơn giá

Quản lý sản lượng giao thầu

Kiểm soát khối lượng và giá trị thực hiện theo hợp đồng giao khoán thi công cho từng thầu phụ

Quản lý nghiệm thu công trình

Kiểm soát chặt chẽ các đợt nghiệm thu công trình với Chủ đầu tư và nghiệm thu hạng mục giao Thầu phụ

Tự động tổng hợp báo cáo khối lượng

Liên kết dữ liệu nhật ký thi công vào báo cáo khối lượng thi công để tổng hợp tự động chính xác theo ngày

Quản lý hợp đồng & bảng khối lượng nhận thầu

Quản lý kế hoạch & khối lượng giao thầu

Quản lý khối lượng thi công - nghiệm thu - thanh toán

Và nhiều tiện ích khác

Quản lý nhật ký khối lượng dưới dạng lịch biểu để tra cứu thuận tiện theo ngày

Hỗ trợ nhập dữ liệu hạng mục, import BoQ từ Excel hoặc liên kết với phần mềm dự toán

Hỗ trợ xuất dữ liệu thanh toán/ nghiệm thu dưới dạng file Excel

Cảnh báo khi khối lượng thi công thực tế vượt khối lượng theo hợp đồng

Thêm/ bớt nhanh chóng các hạng mục con kèm khối lượng, đơn giá, thành tiền,... theo form có sẵn

Xử lý đồng thời nhiều nghiệp vụ chỉ với thiết bị Mobile

Quay số: 0983.089.715 hoặc Email đến fastcons@fastwork.vn

Để được tư vấn & trải nghiệm demo miễn phí

Tham khảo các tính năng khác của FastCons

Quản lý tiến độ

Kiểm soát tiến độ thi công theo thời gian thực, burn-up tiến độ

Quản lý kế hoạch

Quản lý kế hoạch, định mức & nguồn lực sử dụng cho thi công

Quản lý vật tư

Quản lý định mức vật tư, cung ứng & sử dụng vật tư, tồn kho

Quản lý chi phí

Quản lý tức thời dòng tiền, công nợ & chi phí dự án

Quản lý hợp đồng

Quản lý hợp đồng giao thầu - nhận thầu & hợp đồng cung ứng vật tư với NCC

Nhật ký thi công

Lập nhật ký online ghi nhận toàn bộ hoạt động tại công trường

Chấm công công trình

Chấm công công trình linh hoạt trên mobile app, dữ liệu cập nhật realtime

Báo cáo

Hệ thống báo cáo chuyên sâu sử dụng cho quản lý dự án xây dựng

Tất cả những gì bạn cần để quản lý dự án xây dựng đều có trên Fastcons

Phần mềm có sẵn trên

Hàng loạt công ty Xây dựng đã ứng dụng hiệu quả

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

    Khu vực:

    Liên hệ hỗ trợ nhanh:

    0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn