Zalo Youtube Phone

Tải File mẫu kế hoạch thi công công trình: Mẫu Excel và docx

Nội dung

Việc lập file kế hoạch thi công xây dựng công trình đóng ý nghĩa quan trọng trong công tác thi công các công trình và dự án đầu tư xây dựng. Việc có cho mình một file kế hoạch thi công chi tiết sẽ giúp các chủ đầu tư cũng như các bên tham gia vào quá trình thi công kiểm soát tốt các thành phần dự án bao gồm: hạng mục công việc, kế hoạch vật tư, ngân sách…

Lập kế hoạch thi công xây dựng là bước đầu tiên cần thực hiện khi tiến hành một dự án xây dựng, tránh các rủi ro không đáng có trong suốt quá trình thi công và giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ.  Tham khảo bài viết của FastCons để nắm bắt các bước để lập file kế hoạch thi công chi tiết và tải về mẫu kế hoạch thi công công trình.

Nội dung kế hoạch thi công công trình theo Nghị định Chính phủ

Kế hoạch thi công công trình là bản kế hoạch thi công chi tiết cho biết chính xác trình tự, thứ tự thực hiện dự án và các quy định về nguồn lực kèm theo giúp thực hiện một dự án xây dựng cụ thể. Kế hoạch thi công công trình sẽ giúp nhà thầu nắm bắt trình tự khởi công, thi công các hạng mục trên công trường và kế hoạch sử dụng các nguồn lực nhân công, nguyên vật liệu và máy thi công trong công tác thi công thực tế. 

Kế hoạch thi công cũng là văn bản chứa nội dung tổng quát làm cơ sở để xin cấp vốn thi công của chủ đầu tư. 

Việc lập file kế hoạch thi công công trình cần đảm bảo được thực hiện đúng theo trình tự, nguyên tắc và nội dung quy định trong Nghị định số 59/2015/NĐ- CP của Chính phủ ban hành về nội dung của kế hoạch thi công công trình. Bao gồm:

 • Quản lý chất lượng công trình
 • Quản lý tiến độ xây dựng
 • Quản lý khối lượng thi công công trình
 • Quản lý hợp đồng xây dựng
 • Quản lý an toàn thi công và bảo vệ môi trường xung quanh

Quản lý chất lượng công trình là trách nhiệm của chủ đầu tư, hoạt động trong giám sát thi công xây dựng. Để tối ưu quản lý chất lượng công trình, gợi ý doanh nghiệp, giám sát xây dựng tham khảo gợi ý và review chi tiết 5 phần mềm quản lý chất lượng phổ biến và hiệu quả hiện nay.

Vai trò và ý nghĩa của mẫu kế hoạch thi công công trình

Đóng vai trò như kim chỉ nam của toàn dự án, file kế hoạch thi công xây dựng sẽ giúp các dự án được thực hiện một cách có thứ tự, hợp lý và đúng tiến độ. 

Ý nghĩa của bản kế hoạch thi công:  

 • Sử dụng và bám sát kế hoạch thi công sẽ giúp đảm bảo công trình dự án được thi công đúng tiến độ, hoàn thành dự án đúng thời hạn đề ra
 • Giúp các nhà quản lý dự án đối chiếu hiệu suất công trình thực tế so với kế hoạch đề ra để thực hiện các điều chỉnh, can thiệp và đôn đốc thi công kịp thời
 • Giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn trong suốt quá trình thực hiện dự án như: rủi ro về thời tiết, điều kiện thi công, rủi ro về thiếu hụt nguồn cung ứng nhân lực/nguyên vật liệu, rủi ro an toàn lao động…  
 • Căn cứ vào kế hoạch thi công và báo cáo thi công thực tế của nhà thầu gửi lên, chủ đầu tư hoặc tổng thầu sẽ có cơ sở điều chỉnh khối lượng nguồn lực cần thiết so với dự toán ban đầu để đảm bảo dự án được thi công liên tục không bị gián đoạn  
 • Đảm bảo an toàn lao động cho đội ngũ thi công.
 • Đảm bảo dự án được thực thi tuân thủ theo quy định của Pháp luật, giảm thiểu rủi ro đối mặt với các nguy cơ pháp lý.  
Quản lý kế hoạch thi công, tiến độ, khối lượng, vật tư, hợp đồng, nhật ký thi công… tất cả trên 1 nền tảng online duy nhất (Sử dụng trên web app và mobile app). Tìm hiểu và nhận trải nghiệm demo free.
Giao diện Quản lý kế hoạch thi công trên phần mềm FastCons

Phân loại kế hoạch thi công công trình xây dựng

Các loại file kế hoạch thi công xây dựng

Các loại file kế hoạch thi công xây dựng

Thông thường, mẫu lập kế hoạch thi công xây dựng được chia làm 3 loại bao gồm: kế hoạch tổng tiến độ, kế hoạch thi công công trình đơn vị và các kế hoạch ngắn hạn. 

1. Kế hoạch thi công tổng tiến độ

Kế hoạch tổng tiến độ là kế hoạch thi công xây dựng được lập ra nhằm chỉ đạo thi côn cho cả một công trường hay một cụm công trường có khối lượng lớn và thời gian thi công kéo dài.   

2. Kế hoạch thi công công trình đơn vị

Kế hoạch thi công công trình đơn vị hay kế hoạch tiến độ hạng mục công trình là kế hoạch được lập ra để chỉ đạo cho một nhóm công tác thi công công trình cụ thể.  

3. Kế hoạch thi công tiến độ ngắn ngày

Kế hoạch tiến độ ngắn ngày theo tháng/ tuần là kế hoạch thi công được lập ra để chỉ đạo thi công và lập khối lượng chi tiết về thời gian, vị trí thi công, nhu cầu nguồn lực sử dụng thi công cho từng công tác thi công đơn lẻ, hạng mục nhỏ, công việc con trong một công trình trong thời gian từ 10 ngày hay 1 tháng.   

Cơ sở và nguyên tắc lập kế hoạch thi công xây dựng

Để đảm bảo kế hoạch thi công được lập ra hợp lý và khả thi với dự án đầu tư xây dựng. Người lập kế hoạch thi công cần căn cứ trên 2 cơ sở đó là: đúng với bản thiết kế công trình và đúng Pháp luật.  

Lập file kế hoạch thi công cầm đảm bảo 5 nguyên tắc sau: 

 • Đảm bảo đúng ngân sách: đúng với ngân sách được phân bổ và dự toán chi phí dự án ban đầu
 • Đảm bảo đúng tiến độ: đúng với tiến độ dự kiến từ khi khởi công tới bàn giao công trình 
 • Đảm bảo đúng nguồn lực: đúng với phân bổ nguồn lực cho từng hạng mục, công việc và nguồn lực toàn dự án
 • Đảm bảo tính khả thi trong thi công
 • Đảm bảo an toàn lao động và môi trường thi công  

Quy trình lập file kế hoạch thi công xây dựng

Hướng dẫn 6 bước cơ bản để lập một bản kế hoạch thi công xây dựng cụ thể và hiệu quả.

Bước 1: Xác định hạng mục, công việc

Bao gồm: xác định các hạng mục thi công, công việc, công tác xây lắp cụ thể và phân chia nhiệm vụ thành các mốc thời gian cụ thể. Xác định công việc thi công cần phải bám sát vào yêu cầu của dự án và khung tiến độ.  

Bước 2: Sắp xếp thứ tự công việc

Sau khi đã bóc tách dự án thành các hạng mục công việc, kỹ sư chịu trách nhiệm lập kế hoạch thi công cần làm rõ mối quan hệ phụ thuộc giữa các nhiệm vụ, công tác thi công với nhau. Ví dụ: hạng mục thi công trước/sau hay thi công đồng thời …  

Bước 3: Lập kế hoạch nguồn lực

Lập danh sách các tài nguyên cần sử dụng để phục vụ thi công dự án là gì? Thông thường các tài nguyên được liệt kê trong xây dựng bao gồm: nguồn lực nhân sự, ngân sách tối đa để hoàn thiện dự án, danh mục/số lượng nguyên vật liệu xây dựng, thời gian tiến hành thi công, máy móc/thiết bị thi công và các chi phí cố định cần thiết cho quá trình thi công dự án.  

Bước 4: Xác định thời gian thực hiện

Xác định thời gian cần để triển khai dự án chạy đúng tiến độ.  Lên phương án điều chỉnh và xử lý khi có sự cố trong quá trình thi công để đưa dự án về đúng tiến độ ban đầu.  

Bước 5: Hoàn thành bản kế hoạch thi công

Hoàn thiện bảng kế hoạch thi công căn cứ vào các nội dung đã xác định phía trên bao gồm: danh mục công việc, danh mục nguồn lực và phân bổ thời gian thực hiện dự án.  

Bước 6: Theo dõi và quản lý

Bản kế hoạch thi công sau khi đạt được sự thống nhất giữa chủ đầu tư và nhà thầu sẽ được sử dụng trong suốt dự án để làm căn cứ theo dõi tiến độ và nguồn lực dự án. Sử dụng bản kế hoạch thi công sẽ giúp cả chủ đầu tư và nhà thầu dễ dàng kiểm tra và phát hiện các vấn đề hoặc sai sót trong quá trình thi công để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo chất lượng công trình trước khi hoàn công. 

Tải file mẫu lập kế hoạch thi công xây dựng

file-ke-hoach-thi-cong-anh-3

File lập kế hoạch thi công mẫu 2023

File kế hoạch thi công 2023 gồm các tài liệu sau: 

 • Quy trình lập và theo dõi kế hoạch thi công
 • Kế hoạch giá trị sản lượng
 • Kế hoạch chi phí giai đoạn
 • Kế hoạch huy động vật tư nhân lực thiết bị
 • Kế hoạch vốn
 • Báo cáo tiến độ và sản lượng thi công
 • Báo cáo sử dụng vật tư
Tải về miễn phí file mẫu kế hoạch thi công

Kiểm soát kế hoạch thi công xây dựng với phần mềm FastCons

Để giúp công tác kiểm soát kế hoạch thi công ở giai đoạn thực thi được chính xác và kịp thời, hàng loạt các nhà thầu xây dựng trên toàn quốc như VNC, LAIMIAN, STRACO, ARDOR, Khối Xây lắp PC1… đã đưa phần mềm FastCons vào áp dụng để quản lý thi công công trình xây lắp, giao thông, hạ tầng và thi công xây dựng… 

file-ke-hoach-thi-cong-anh-4

Phần mềm quản lý thi công xây dựng FastCons

Cụ thể, doanh nghiệp, nhà quản lý có thể quản lý chi tiết kế hoạch thi công trên phần mềm FastCons: 

 • Quản lý kế hoạch thi công bằng sơ đồ ngang (Gantt chart)
 • Trực quan hóa kế hoạch thi công & sự phụ thuộc giữa các hạng mục với cấu trúc công việc theo mô hình WBS
 • Khai báo chi tiết các hạng mục thi công, công việc con, nhập liệu BoQ (hỗ trợ import từ Excel hoặc kết nối tự động với phần mềm dự toán)
 • Quản lý hồ sơ thi công, hồ sơ đấu thầu, văn bản pháp lý, tài liệu bản vẽ… và phân quyền truy cập tài liệu theo cá nhân
 • Bên cạnh đó,  bạn cũng có thể dự trù nguồn lực theo định mức thi công, quản lý nguồn lực sử dụng cho từng dự án, tổ chức thực hiện dự án & giao việc trực tuyến… trên app FastCons

Ngoài quản lý các khía cạnh kế hoạch thi công, FastCons hỗ trợ:

 • Quản lý tiến độ thi công thực tế
 • Quản lý vật tư thi công, quá trình cung ứng xuất – nhập vật tư
 • Quản lý khối lượng, sản lượng thi công thực tế hàng ngày
 • Quản lý ngân sách dự án, các khoản thu – chi trong dự án 
 • Quản lý các hợp đồng xây dựng 
 • Quản lý thầu phụ, nhà cung cấp vật tư

Sử dụng FastCons sẽ giúp công tác kiểm soát thi công trở nên đơn giản hơn cho các nhà thầu xây dựng. Phần mềm sở hữu hệ thống báo cáo real-time mọi vấn đề trong thi công công trường và ngay lập tức gửi các cảnh báo chậm tiến độ, vượt chi, vượt định mức,… tới ban quản lý dự án để nắm bắt kịp thời.

Để thêm thông tin về phần mềm, bạn có thể liên hệ hotline 0983-089-715 để đặt lịch demo 1-1 với chuyên viên tư vấn hoặc nhập thông tin vào form đăng ký dưới đây. 

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

Đăng ký nhận tin

Đăng ký mail để nhận những thông báo và ưu đãi từ FastCons.

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

  Khu vực:

  Liên hệ hỗ trợ nhanh:

  0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn