Zalo Youtube Phone

Quy định, quy trình và mẫu kiểm định chất lượng công trình

Nội dung

Kiểm định chất lượng công trình – kiểm định công trình – kiểm định xây dựng, là quá trình kiểm tra và đánh giá chất lượng, tình trạng hư hỏng, giá trị, tuổi thọ và các thông số kỹ thuật khác của công trình xây dựng, bao gồm cả bộ phận hoặc toàn bộ công trình. 

Đây là một công tác quan trọng để xác nhận công trình đủ điều kiện nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Công tác này thường do các đơn vị độc lập có đủ chứng chỉ năng lực thực hiện. 

Vậy công tác này gồm những hoạt động gì? Nội dung kiểm định công trình được thực hiện như thế nào? Mời bạn theo dõi chi tiết qua bài viết dưới đây của FastCons

Kiểm định chất lượng công trình là gì?

Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là quá trình kiểm tra và xác định mức độ đáp ứng chất lượng của sản phẩm xây dựng, các thành phần và phần tử của công trình, so với yêu cầu được đặt ra trong thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Quá trình này thường bao gồm việc thực hiện thí nghiệm, kết hợp với việc quan sát, đánh giá trực quan tình trạng hiện tại.

Công tác hoạt động kiểm định xây dựng có các mục tiêu sau:

 1. Thay đổi công năng công trình: Kiểm định được thực hiện để đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện tại của công trình, bao gồm việc chuyển đổi công năng, nâng cấp, cải tạo hoặc thêm tầng. ICCI sẽ xác định khả năng thực hiện các thay đổi và đề xuất vị trí gia cố cần thiết.
 2. Xác định nguyên nhân sự cố: Kiểm định được sử dụng để xác định nguyên nhân gây ra các sự cố như nứt, nghiêng, lún trong quá trình xây dựng hoặc sử dụng công trình. ICCI sẽ cung cấp câu trả lời về nguyên nhân sự cố và các biện pháp khắc phục.
 3. Giải quyết tranh chấp: Kiểm định được thực hiện để giải quyết các tranh chấp liên quan đến chất lượng thi công giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu. ICCI sẽ xác định xem liệu Nhà thầu đã tuân thủ hợp đồng và tiêu chuẩn chất lượng hay chưa.

Các mục tiêu trên giúp đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, tìm ra nguyên nhân sự cố và giải quyết tranh chấp một cách công bằng và đáng tin cậy.

Tìm hiểu” Danh mục hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo quy định

Quy định về kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Nội dung về hoạt động kiểm định được quy định tại Thông tư hướng dẫn kiểm định chất lượng công trình – Thông tư 03/2011/TT-BXD 

Trích dẫn Thông tư hướng dẫn kiểm định chất lượng công trình
Trích dẫn Thông tư hướng dẫn giám định chất lượng công trình

Quy trình thực hiện kiểm định chất lượng công trình 

Quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng
Quy trình kiểm định chất lượng công trình xây dựng

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH CƠ BẢN:

Bước 1: Khảo sát sơ bộ:

 • Thu thập và kiểm tra hồ sơ hoàn công của các cấu kiện, kết cấu, bộ phận và hạng mục công trình cần kiểm định. Quan sát trực tiếp hiện trường để đánh giá tình trạng công trình và kiểm định kết cấu.
 • Lập đề cương kiểm định công trình và kiểm định kết cấu được phê duyệt bởi Chủ đầu tư.
 • Lập dự toán các đơn giá giám định chất lượng công trình và kiểm định kết cấu được phê duyệt bởi Chủ đầu tư.

Bước 2: Khảo sát chi tiết:

Tiến hành kiểm tra và đánh giá chi tiết hiện trạng của cấu kiện, kết cấu và toàn bộ công trình, hạng mục công trình để xác định các chỉ tiêu kỹ thuật tại hiện trường.

Bước 3: Thí nghiệm kiểm tra:

Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra chất lượng cấu kiện, kết cấu công trình và kiểm định kết cấu. Công tác thí nghiệm có thể được thực hiện trên công trình bằng phương pháp không phá hoại hoặc lấy mẫu trực tiếp tại hiện trường.

Bước 4: Phân tích số liệu và đánh giá kết quả:

 • Lập bảng phân tích kết quả đo đạc và tiêu chuẩn đánh giá kết cấu công trình.
 • Kiểm tra và lập mô hình tính toán dựa trên kết quả số liệu thí nghiệm, đo đạc và tiêu chuẩn đánh giá kết cấu công trình.
 • Đánh giá tổng hợp để xác định khả năng làm việc của đối tượng cần kiểm định và tiêu chuẩn đánh giá kết cấu công trình.

Bước 5: Lập báo cáo kiểm định công trình xây dựng:

Báo cáo kiểm định sẽ trình bày mục đích, mô tả hạng mục công trình dự án cần kiểm định, phụ lục hình ảnh giám định, kết quả khảo sát và tính toán kiểm tra, đánh giá chất lượng

Tính năng và review 5 phần mềm quản lý chất lượng công trình miễn phí tốt nhất 

Mẫu báo cáo kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Mẫu báo cáo kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Nguồn: Vietsum)
Mẫu báo cáo kiểm định chất lượng của công trình xây dựng (Nguồn: Vietsum)
Mẫu chứng nhận chất lượng công trình xây dựng (Nguồn: Vietsum)
Mẫu chứng nhận chất lượng công trình xây dựng (Nguồn: Vietsum)

Hỏi đáp về kiểm định chất lượng dự án công trình

Khi nào cần kiểm định chất lượng công trình?

Các trường hợp cần tiến hành kiểm định chất lượng bao gồm:

 1. Khi công trình xảy ra sự cố hoặc có khiếm khuyết về chất lượng, nhằm xác định nguyên nhân gây ra sự cố và đưa ra biện pháp khắc phục.
 2. Khi có tranh chấp liên quan đến chất lượng công trình xây dựng, để đánh giá độ chính xác của các yêu cầu về chất lượng và giải quyết tranh chấp một cách công bằng.
 3. Kiểm định định kỳ công trình xây dựng trong quá trình sử dụng, nhằm đảm bảo rằng dự án vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn theo thời gian.
 4. Khi thực hiện công tác cải tạo, nâng cấp hoặc kéo dài tuổi thọ của công trình xây dựng, để đảm bảo rằng các công việc được thực hiện đúng các yêu cầu chất lượng và mang lại hiệu quả tối ưu.
 5. Phúc tra chất lượng công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng, nhằm xác minh và kiểm tra lại các yếu tố liên quan đến chất lượng công trình để đưa ra nhận định chính xác và đảm bảo sự đáng tin cậy.

Chi phí kiểm định chất lượng công trình gồm những gì? 

Chi phí kiểm định bao gồm:

 1. Chi phí khảo sát hiện trạng của đối tượng kiểm định công trình.
 2. Chi phí lập đề cương, thẩm tra đề cương và dự toán kiểm định công trình.
 3. Chi phí thu thập và nghiên cứu các hồ sơ tài liệu liên quan đến kiểm định công trình.
 4. Chi phí thực hiện thí nghiệm, tính toán, phân tích, quan trắc và đánh giá chất lượng công trình.
 5. Chi phí lập báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình.
Mẫu sơ đồ quản lý chất lượng công trình mới nhất

Kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được thực hiện trong các trường hợp nào?

Các trường hợp thực hiện kiểm định xây dựng và thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình được quy định như sau, theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP:

 1. Theo quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật hoặc hợp đồng xây dựng.
 2. Khi công trình đã được thi công xây dựng mà có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế hoặc không đủ căn cứ để đánh giá chất lượng và nghiệm thu.
 3. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
 4. Theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại khoản 2, Điều 24 của Nghị định.
 5. Khi công trình đã vượt quá tuổi thọ thiết kế và chủ sở hữu công trình có nhu cầu tiếp tục sử dụng.
 6. Khi công trình đang khai thác, sử dụng có dấu hiệu nguy hiểm hoặc không đảm bảo an toàn.
 7. Kiểm định xây dựng công trình phục vụ công tác bảo trì.

Nội dung kiểm định xây dựng bao gồm:

 • Kiểm định chất lượng bộ phận và công trình xây dựng.
 • Xác định nguyên nhân hư hỏng, sự cố và thời hạn sử dụng của bộ phận công trình và công trình xây dựng.
 • Kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng và sản phẩm xây dựng.

Trên đây là toàn bộ các nội dung về kiểm định chất lượng công trình xây dựng, thông tư và các quy trình, báo cáo, văn bản liên quan tới công tác kiểm định . Hy vọng bạn đã tìm được những nội dung cần thiết cho công việc của mình từ chuyên mục của FastCons!

Check danh sách và tính năng 7+ phần mềm quản lý dự án xây dựng chọn lọc, được triển khai phổ biến tại doanh nghiệp Xây dựng Việt Nam.

—-

FastCons là Phần mềm quản lý dự án thi công xây dựng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam – một sản phẩm nằm trong hệ sinh thái các giải pháp chuyển đổi số của FastWork.vn. Tại FastWork, chúng tôi phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm chuyên sâu, tính năng chuẩn theo nghiệp vụ thực tế, giúp cho quá trình ứng dụng phần mềm nhanh chóng đạt hiệu quả cao ở từng lĩnh vực kinh doanh!

Nếu bạn quan tâm DEMO & trải nghiệm Giải pháp quản lý dự án xây dựng chuyên sâu – FastCons, vui lòng liên hệ hotline 0983-089-715 hoặc nhập thông tin vào form đăng ký!

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

Đăng ký nhận tin

Đăng ký mail để nhận những thông báo và ưu đãi từ FastCons.

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

  Khu vực:

  Liên hệ hỗ trợ nhanh:

  0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn