Zalo Youtube Phone

3 phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng phổ biến nhất (mới)

Nội dung

Theo Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (CQM – 5/2008), dự án đầu tư xây dựng là các công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng và hạ tầng kỹ thuật. Để quản lý dự án đầu tư xây dựng, theo Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (2021) của Chính phủ quy định “quản lý bằng hình thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hoặc chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án.”

Quản lý dự án đầu tư xây dựng hiệu quả, Chính phủ khuyến khích áp dụng BIM cũng như các giải pháp công nghệ số trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành quy trình. Phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng dần trở thành xu hướng và công cụ không thể thiểu trong hoạt động quản lý các dự án. 

Phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng sẽ hỗ trợ Ban quản lý, chủ đầu tư trong việc lập kế hoạch, quản lý tổng quan dự án. Dưới đây, FastCons gợi ý và đánh giá tổng quan 5 phần mềm hỗ trợ quản lý các dự án đầu tư xây dựng phổ biến hiện nay. 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng là gì?

Theo khoản 1 điều 1 Nghị định 59/2015, quản lý dự án đầu tư xây dựng là quá trình quản lý xuyên suốt từ lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát, điều hành tất cả vấn đề và thành phần trong dự án để đạt được mục tiêu đề ra, hoàn thiện dự án trong phạm vi thời gian và ngân sách cho phép. 

Quy định, nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Dưới đây là một danh sách tóm tắt các quy định và nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP:

 1. Quy định về đăng ký dự án: Quy định quy trình và yêu cầu đăng ký dự án xây dựng.
 2. Quy định về thẩm quyền phê duyệt: Đặt ra các quy định về quyền và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc phê duyệt dự án xây dựng.
 3. Quản lý rủi ro: Đưa ra các biện pháp để xác định, đánh giá, và quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện dự án.
 4. Quản lý chất lượng và tiến độ: Quy định về quản lý chất lượng công trình và đảm bảo tiến độ thi công.
 5. Quản lý tài chính và kế toán: Đưa ra quy định về quản lý tài chính, nguồn vốn, và kế toán trong dự án xây dựng.
 6. Quản lý môi trường: Đặt ra các tiêu chuẩn và quy định về quản lý môi trường trong quá trình thi công và vận hành công trình.
 7. Quản lý đấu thầu: Quy định về quy trình và quản lý các hoạt động đấu thầu trong dự án xây dựng.
 8. Quản lý hợp đồng: Đặt ra các quy định về quản lý hợp đồng liên quan đến dự án xây dựng.
 9. Quản lý sử dụng đất: Quy định về quản lý việc sử dụng đất trong dự án xây dựng và các quyền, trách nhiệm của các bên liên quan.

Mời bạn xem văn bản đầy đủ của Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng tại đây

Một số điểm quan trọng trong nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng cần nắm rõ: 

 1. Nội dung trong quản lý đầu tư xây dựng cần quy định rõ ràng phạm vi, kế hoạch, công việc, khối lượng, chất lượng đầu ra, các quy định về an toàn, công tác kiểm soát, quản trị rủi ro và bảo vệ môi trường trong suốt giai đoạn thực hiện dự án…
 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện hoặc giao Ban quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án, tổng thầu (nếu có) thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án.
 3. người quyết định đầu tư (chủ đầu tư) sẽ quyết định hình thức quản lý dự án xây dựng. Bao gồm: quyết định về hình thức tổ chức quản lý dự án căn cứ trên tính chất, quy mô, nguồn vốn sử dụng. 
 4. chủ đầu tư phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Trừ một số trường hợp chỉ cần lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư đối với công trình tôn giáo và công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).

Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng bao gồm quy trình 5 bước: Lập – Thẩm định – Phê duyệt dự án – Tiến hành thực hiện dự án – Kết thúc dự án và đưa vào khai thác sử dụng.

Cũng trong Nghị định 59/2015, điều 6 quy định 3 giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng cần tuân thủ các bước sau:

Giai đoạn quản lýQuy định các bước quản lý
Giai đoạn lập dự ánTổ chức lập dự án, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và tiến hành thẩm định, phê duyệt báo cáoTiến hành lập, thẩm định, duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo phương án kinh tế – kỹ thuật Thông qua báo cáo và quyết định đầu tư xây dựngXác định tổng mức đầu tưXây dựng phương án đền bù, giải phóng mặt bằng Xây dựng tài liệu mô tả công tác quản lý dự án xây dựng dựa trên các giai đoạn của quản lý đầu tư xây dựng công  
Giai đoạn thi công dự ánChuẩn bị tổng mặt bằng xây dựng. Thực hiện các phương án phá dỡ nếu có và tiến hành giao đất/ thuê đất nếu cóKhảo sát phương án xây dựng: phê duyệt thiết kế, dự toán và cấp giấy phép xây dựng  Tổ chức đấu thầu, chọn nhà thầu xây dựngTổ chức thi công, giám sát chi côngTổ chức thanh toán, tạm ứng thanh toán, nghiệm thu theo giai đoạnVận hành, chạy thử công trình 
Giai đoạn đưa dự án vào sử dụngHoàn tất bàn giao, nghiệm thu công trìnhQuyết toán hợp đồng xây dựngBảo hành, bảo trì công trình

Tùy giai đoạn mà chủ đầu tư có thể ứng dụng phần mềm quản lý đầu tư xây dựng trên toàn giai đoạn hoặc các phần mềm chuyên biệt như phần mềm dự toán, phần mềm quản lý thi công hoặc phần mềm nghiệm thu…

Tại sao cần phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng? 

Phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng là công cụ không thể thiếu của chủ đầu tư nhằm tăng cường công tác kiểm soát dự án. Do đặc thù có vốn đầu tư lớn, thời gian kéo dài mà các dự án đầu tư xây dựng dù ít dù nhiều đều được vận hành trên các nền tảng công nghệ bởi những lợi ích dưới đây:

 1. Quản lý hiệu quả: Phần mềm quản lý dự án giúp tăng cường quản lý và điều phối các hoạt động trong dự án. Nó cung cấp công cụ để lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý tài nguyên, và phân công công việc một cách hiệu quả. Điều này giúp giảm thiểu sự mắc lỗi, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và tăng cường hiệu suất làm việc.
 2. Tăng khả năng phối hợp: Phần mềm quản lý dự án cho phép các thành viên trong dự án cùng làm việc trên một nền tảng chung. Nó tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin, tương tác và phối hợp giữa các thành viên. Điều này cải thiện sự giao tiếp, giảm thiểu sự mâu thuẫn và tăng cường khả năng làm việc nhóm.
 3. Theo dõi tiến độ và điều chỉnh linh hoạt: Phần mềm quản lý dự án cung cấp các công cụ để theo dõi tiến độ thực hiện và đánh giá hiệu quả của dự án. Nó giúp định rõ các chỉ tiêu, mục tiêu và cảnh báo sớm về các vấn đề phát sinh. Điều này cho phép nhà quản lý dự án điều chỉnh kế hoạch và tài nguyên một cách linh hoạt để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ và ngân sách.
 4. Quản lý tài liệu và thông tin: Phần mềm quản lý dự án cho phép lưu trữ và quản lý tài liệu, thông tin liên quan đến dự án một cách có tổ chức. Nó tạo điều kiện để truy cập dễ dàng và nhanh chóng đến thông tin cần thiết, như tài liệu thiết kế, hợp đồng, báo cáo tiến độ, và tài liệu quản lý khác. Điều này giúp đảm bảo tính toàn vẹn và sẵn sàng của thông tin trong suốt quá trình dự án.

TOP 3 phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng phổ biến nhất

1. IBOM.IM – Phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng

IBOM là giải pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng nổi tiếng được sử dụng trong lĩnh vực quản lý đầu tư & thi công công trình. Phần mềm có hệ thống tính năng bao quát đầy đủ các giai đoạn lập dự án và tiến hành thi công. Từ đó giúp chủ đầu tư dễ dàng kiểm soát mọi thông tin về dự án một cách kịp thời.

Phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng IBOM.IM
Phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng IBOM.IM

Tính năng chính của app quản lý dự án đầu tư xây dựng IBOM:

 • Quản lý bản vẽ thi công, lưu trữ bản vẽ theo giai đoạn và theo bộ môn
 • Quản lý hồ sơ thi công, văn bản, công văn
 • Quản lý tiến độ. Cảnh báo tiến độ dựa trên cơ sở kế hoạch thi công đã phê duyệt trước đó
 • Quản lý chi phí, ngân sách dự án. Cảnh báo vượt tổng mức đầu tư
 • Tổng hợp đề xuất và duyệt giải ngân cho các hồ sơ thanh toán
 • Tổng hợp yêu cầu và chứng thư bảo lãnh từ nhà thầu nộp về

>>> Tải về phần mềm IBOM cho windows 

2. PMS: Phần mềm quản lý thông tin xây dựng

Công cụ quản lý dự án đầu tư xây dựng PM đầy đủ các giai đoạn và thành phần, được các chủ đầu tư áp dụng để kiểm soát từ khi lập dự án, hồ sơ tới khi hoàn tất nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng. Phần mềm cho phép kết nối với Microsoft project để lấy dữ liệu đầu vào hoặc lấy dữ liệu từ các web đầu tư công. 

Phần mềm được thiết kế phù hợp với quy trình quản lý dự án theo Luật xây dựng 2014, Luật đấu thầu 2013, Nghị định 15/2021 và các thông tư hướng dẫn liên quan khác.

App quản lý đầu tư xây dựng PMS
App quản lý đầu tư xây dựng PMS

Tính năng chính của phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng PMS:

 • Tính toán tiến độ giải ngân vốn dự án
 • Cho phép cập nhật chi tiết khối lượng từ Microsoft project hoặc kết xuất từ phần mềm dự toán
 • Cảnh báo sai sót trong chi phí, tiến độ, khối lượng để hạn chế rủi ro pháp lý
 • Quản lý hồ sơ dự án, thủ tục, công văn văn bản pháp lý
 • Quản lý tiến độ thực hiện dự án theo khối lượng gói thầu, hợp đồng

>>> Tải về phần mềm PMS windows

3. Workplus: Phần mềm quản lý dự án xây dựng

Workplus là công cụ quản lý dự án dành cho các công trình vừa và nhỏ, có quy mô team đội nhóm dưới 10 thành viên. Đáp ứng nhu cầu quản lý các dự án không phức tạp, hệ thống tính năng của Workplus cũng được tinh giản để giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn. Tuy nhiên với các dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư lớn, công trình thi công kéo dài thì sử dụng Workplus sẽ gây  nhiều hạn chế. 

Phần mềm quản lý Workplus
Phần mềm quản lý Workplus

Các tính năng chính của công cụ quản lý dự án Workplus:

 • Quản lý, phân chia công việc, hạng mục dự án
 • Quản lý thống kê tiến độ, báo cáo cập nhật tiến độ
 • Quản lý timeline dự án, mức đầu tư, địa điểm
 • Phân quyền theo dõi, cập nhật dự án cho từng thành viên

Trên đây là bài viết tổng hợp 3 phần mềm quản lý dự án đầu tư xây dựng phổ biến nhất hiện nay. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn lựa chọn được phần mềm thích hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. 

—— 

FastCons là Phần mềm quản lý dự án thi công xây dựng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam – một sản phẩm nằm trong hệ sinh thái các giải pháp chuyển đổi số của FastWork.vn. Tại FastWork, chúng tôi phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm chuyên sâu, tính năng chuẩn theo nghiệp vụ thực tế, giúp cho quá trình ứng dụng phần mềm nhanh chóng đạt hiệu quả cao ở từng lĩnh vực kinh doanh!

Nếu bạn quan tâm DEMO & trải nghiệm Giải pháp quản lý dự án xây dựng chuyên sâu – FastCons, vui lòng liên hệ hotline 0983-089-715 hoặc nhập thông tin vào form đăng ký!

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

Đăng ký nhận tin

Đăng ký mail để nhận những thông báo và ưu đãi từ FastCons.

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

  Khu vực:

  Liên hệ hỗ trợ nhanh:

  0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn