Zalo Youtube Phone

Tổng hợp & tải xuống các mẫu hợp đồng thi công nội thất chi tiết nhất (mới)

Nội dung

1. Hợp đồng thi công nội thất là gì?

Bản hợp đồng thi công nội thất là một tài liệu pháp lý mà các bên liên quan (thường là chủ nhà và nhà thầu thi công) ký kết để thiết lập các điều kiện, cam kết và quy định liên quan đến việc thực hiện công việc thi công nội thất trong một dự án xây dựng. Hợp đồng này cụ thể hóa những chi tiết về việc cung cấp, lắp đặt và hoàn thiện các yếu tố nội thất như đồ nội thất, vật liệu, thiết bị, và các công việc liên quan khác.

Bản hợp đồng thi công nội thất thường bao gồm các thông tin quan trọng như:

 • Thời gian thi công: Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc thi công, cũng như các mốc thời gian quan trọng trong quá trình thi công.
 • Phạm vi công việc: Chi tiết về loại nội thất và các thành phần cụ thể sẽ được thi công, bao gồm cả mô tả về chất lượng và số lượng của chúng.
 • Giá trị hợp đồng: Xác định giá trị tổng cộng mà chủ nhà sẽ trả cho nhà thầu thi công, cũng như các điều khoản liên quan đến thanh toán, phương thức thanh toán, và lịch trình thanh toán.
 • Cam kết chất lượng: Các tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ thi công nội thất cần tuân theo, để đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng chất lượng như mong đợi.
 • Bảo hành: Thời gian và điều kiện bảo hành cho công trình sau khi hoàn thành, trong trường hợp có sự cố hoặc lỗi kỹ thuật.
 • Các điều khoản khác: Bản hợp đồng còn chứa các điều khoản về thay đổi phạm vi công việc, phí phạt trong trường hợp không tuân thủ hợp đồng, trách nhiệm bảo hiểm, và các điều khoản pháp lý khác.

Tóm lại, bản hợp đồng thi công nội thất là tài liệu quan trọng để định rõ các quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án thi công nội thất, nhằm đảm bảo việc thi công diễn ra một cách hiệu quả và chất lượng.

Quản lý tập trung các hợp đồng đối tác, nhà cung cấp, thầu phụ, chủ đầu tư: Quản lý hợp đồng cung ứng vật tư, nhận thầu, giao thầu kèm khối lượng chi tiết ngay trên App FastCons (Mobile App & Web App). Tìm hiểu và nhận trải nghiệm DEMO FREE.

2. Vai trò của bản hợp đồng thi công nội thất

Bản hợp đồng thi công nội thất có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện dự án thi công nội thất. Dưới đây là một số vai trò chính của bản hợp đồng này:

 • Xác định quyền và trách nhiệm của các bên tham gia dự án, bao gồm chủ nhà và nhà thầu thi công, đảm bảo mọi người đều hiểu rõ nhiệm vụ của họ và đóng góp vào dự án một cách chính xác.
 • Cốt lõi của giao dịch pháp lý, cung cấp sự ràng buộc pháp lý đối với các cam kết và điều kiện được thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Định rõ phạm vi công việc bao gồm cả loại nội thất, số lượng, chất lượng và các yếu tố kỹ thuật khác giúp tránh sự hiểu nhầm và tranh chấp về phạm vi trong quá trình thi công.
 • Điều chỉnh thời gian và tiến độ giúp theo dõi và kiểm soát tiến độ dự án, đảm bảo rằng công việc được hoàn thành đúng hạn.
 • Quản lý tài chính đảm bảo rằng các khoản thanh toán được thực hiện đúng theo cam kết và không gây ra sự không rõ ràng về tài chính.
 • Giải quyết tranh chấp, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tranh cãi và tối ưu hóa quy trình giải quyết khi cần.

Tóm lại, vai trò của bản hợp đồng thi công nội thất là định rõ các quyền, trách nhiệm và cam kết của các bên tham gia dự án, từ đó tạo nên một cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện công việc thi công nội thất một cách hiệu quả và minh bạch.

Tải miễn phí mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng 2023

3. Một số lưu ý khi xây dựng hợp đồng thi công nội thất

Dưới đây là một số chi tiết mà bạn cần lưu ý một cách kỹ càng khi lên bản hợp đồng thi công nội thất:

 • Bản sao hợp đồng: Sau khi hoàn tất việc ký kết, mỗi bên nên giữ một bản hợp đồng. Trong trường hợp có sự bổ sung hoặc thay đổi gì đó, cả hai bên nên thỏa thuận và thực hiện chỉnh sửa trên cả hai bản, sau đó ký tên chấp nhận sự thay đổi này. Quan trọng là không nên tự ý thêm bớt hay chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào trong hợp đồng mà không có sự đồng ý của cả hai bên. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và tránh sự không rõ ràng trong tương lai. Nếu có sai lệch khi so sánh hai bản hợp đồng, nguy cơ vi phạm pháp luật sẽ tồn tại đối với bên đã thực hiện chỉnh sửa một cách tự ý.
 • Sự cẩn trọng với mẫu hợp đồng: Đừng nghĩ rằng việc sử dụng mẫu hợp đồng là đủ để hoàn thành công việc. Hợp đồng cần phải được soạn thảo bởi một người có hiểu biết sâu về nội dung công việc cũng như các quy định pháp luật liên quan đến xây dựng và thi công. Điều này đảm bảo rằng hợp đồng đáp ứng đúng chuẩn mực và góp phần tránh được các rủi ro pháp lý.
 • Nguồn tham khảo về mẫu hợp đồng: Trong trường hợp bạn cần mẫu hợp đồng thi công nội thất, nguồn mà bạn tham khảo cần phải được kiểm tra và đáng tin cậy. Một ví dụ là mẫu hợp đồng được cung cấp bởi nội thất Viễn Đông. Nếu bạn định tham khảo hoặc tải xuống, hãy chắc chắn rằng nguồn này có uy tín và đáng tin cậy.

Tóm lại, khi lên bản hợp đồng thi công nội thất, bạn cần tuân thủ những nguyên tắc cẩn trọng và sự chính xác trong việc xác định, thỏa thuận và ghi chép các điều khoản. Điều này sẽ đảm bảo tính minh bạch, sự hiểu biết chung và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến dự án thi công nội thất.

Case-Study: Sơ đồ & số hóa quy trình xem xét hợp đồng xây dựng nên tham khảo

4. Tổng hợp các mẫu hợp đồng thi công nội thất & Tải xuống miễn phí

Dưới đây là các mẫu hợp đồng thi công nội thất do Fastcons tìm kiếm và tổng hợp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Căn cứ Luật thương mại năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006.

Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại … , chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

Bên A: Chủ đầu tư (hoặc đại diện của Chủ đầu tư)

Họ và tên: …………………Năm sinh: …………

CMND/CCCD số:……………. cấp ngày:…/…/…tại …………….

Địa chỉ: ………………………………………

Điện thoại: ……………………………………..

Bên B: Đơn vị thi công nội thất

Tên tổ chức:………………………………

MST: …………………………..

Đại diện: Ông/bà ………………………. Chức vụ: …………………..

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thi công nội thất tại công trình:

Địa chỉ: ………………………………………………….

Loại công trình:………………………………………..

Điều 1. Nội dung và khối lượng công việc cần đề cập trong mẫu hợp đồng thi công

1.      Bên A giao cho Bên B thầu thi công toàn bộ sản phẩm nội thất theo đúng bản vẽ kiến trúc, nội thất đã được hai bên thống nhất và ký xác nhận kèm theo hợp đồng này.

2.      Bên B sử dụng toàn bộ vật tư, chất liệu, mã số màu theo đúng thông số kỹ thuật, chủng loại, số lượng thể hiện trong phụ lục đã được hai bên thống nhất và ký xác nhận kèm theo hợp đồng này.

Điều 2. Thời hạn thi công

2.1. Thời hạn thi công là … ngày, tính từ:

Ngày…Tháng…Năm…..

Ngày…Tháng…Năm… Bàn giao.

2.2. Gia hạn thời gian hoàn thành

Bên B được phép gia hạn thời gian hoàn thành nếu có một trong những lý do sau đây:

1.      Có sự thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng.

2.      Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Chủ đầu tư, nhân lực của Chủ đầu tư hay các nhà thầu khác của Chủ đầu tư gây ra.

3.      Do ảnh hưởng của các trường hợp bất khả kháng như: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lỡ đất, hoạt động núi lửa, chiến tranh, dịch bệnh.

Điều 3. Giá trị hợp đồng thi công

Tổng giá trị hợp đồng: ………………………………. VND

Viết bằng chữ: ……………………………..đồng

Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT

Điều 4. Cách thức thanh toán hợp đồng thi công nội thất theo từng giai đoạn (tiền mặt hoặc chuyển khoản)

Khi hợp đồng được ký kết, để đảm bảo vốn sản xuất, Bên A ứng trước cho Bên B …% kinh phí trên tổng giá trị hợp đồng

Số tiền: ………………VND

Sau khi Bên B thi công 70% khối lượng công việc, Bên A thanh toán tiếp …% tiền trên tổng giá trị hợp đồng

Số tiền: ………………VND

Bên A thanh toán …% còn lại sau khi nghiệm thu và bàn giao toàn bộ đồ nội thất

Số tiền: ……………….VND

Điều 5. Trách nhiệm Bên A

1.      Chọn người giám sát có chuyên môn và thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về nhân lực chính sẽ theo dõi số lượng và chất lượng sản phẩm trong suốt thời gian sản xuất.

2.      Tổ chức cho bộ phận thi công của Bên B được tạm trú tại địa phương.

3.      Chuẩn bị đầy đủ kinh phí và thanh toán đúng thời hạn cho Bên B. Nếu chậm thanh toán, Bên B được tính lãi suất Ngân hàng trên số tiền Bên A nợ.

Điều 6. Trách nhiệm Bên B

1.      Sản xuất và thi công nội thất đúng với nội dung và khối lượng công việc quy định tại Điều 1.

2.      Hoàn thành các hạng mục công trình đúng thời hạn hợp đồng, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Bên B có lỗi chậm hoàn thành công trình sẽ bị phạt 2% mỗi tuần giá trị của khối lượng bị kéo dài (trừ trường hợp do lỗi Bên A gây ra, những ngày thiên tai, mưa bão hoặc trường hợp bất khả kháng không thể thi công được).

3.      Chịu toàn bộ chi phí và lệ phí cho các quyền về đường đi lại mà nhà thầu cần có, bao gồm lối vào công trình.

Điều 7. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

7.1. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên A (Chủ đầu tư)

Chủ đầu tư được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng nếu Bên B:

1.      Không thực hiện công việc đúng tiến độ mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư.

2.      Giao thầu phụ toàn bộ dự án hoặc chuyển nhượng hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư.

3.      Bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản.

7.2. Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên B (Đơn vị thi công)

Bên B được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng nếu Chủ đầu tư:

1.      Không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng này.

2.      Yêu cầu tạm ngừng thi công bị kéo dài quá 45 ngày.

3.      Bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản.

4.      Vi phạm luật Dân Sự, Thương Mại, luật Xây Dựng hiện hành hoặc yêu cầu trái với thuần phong mỹ tục mà Nhà nước không cho phép.

7.3. Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng

1.      Ngay khi thông báo chấm dứt hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư xem xét đồng ý hoặc xác định giá trị của công trình, vật tư, vật liệu, tài liệu của Bên B và các khoản tiền phải thanh toán cho Bên B cho các công việc đã thực hiện đúng theo Hợp đồng.

2.      Chủ đầu tư có quyền thu lại các phí tổn do hư hỏng, mất mát mà Chủ đầu tư phải chịu sau khi tính đến bất kỳ một khoản nợ nào đối với Bên B.

Điều 8. Bảo hành dự án thị công nội thất

Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng, Bên B phải:

1.      Thực hiện bảo hành công trình trong thời gian 12 tháng.

2.      Trong thời gian bảo hành công trình, Bên B phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi thi công nội thất bằng chi phí của Bên B. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 7 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi.

Điều 9. Điều khoản chung của mẫu hợp đồng thi công nội thất

1.      Màu sắc trong bản vẽ gần với màu thực tế khi thi công trong mức kỹ thuật in hiện đại cho phép.

2.      Hàng đã đặt thi công không được phép trả lại.

3.      Công trình chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi hai bên cùng ký vào biên bản nghiệm thu.

4.      Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

5.      Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo đúng qui định của pháp luật về hợp đồng kinh tế.

6.      Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tăng hoặc giảm thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết, khi cần sẽ lập phụ lục hợp đồng hoặc biên bản bổ sung hợp đồng.

7.      Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

(Hợp đồng này chỉ mang tính chất tham khảo)

Tải ngay: Mẫu hợp đồng thi công nội thất do Fastcons tổng hợp

5. Dễ dàng quản lý hợp đồng thiết kế thi công nội thất trên phần mềm FastCons

Để Quản lý hợp đồng xây dựng tập trung, trực tuyến, FastCons hỗ trợ quản lý tập trung các hợp đồng đối tác, nhà cung cấp, thầu phụ, chủ đầu tư: Quản lý hợp đồng cung ứng vật tư, nhận thầu, giao thầu kèm khối lượng chi tiết ngay trên App.

Tính năng quản lý hợp đồng trên phần mềm quản lý thi công FastCons bao gồm:

1. Quản lý chi tiết danh mục đối tác, giá trị hợp đồng

Giao diện quản lý hợp đồng thi công trên phần mềm FastCons
Giao diện quản lý hợp đồng thi công trên phần mềm FastCons
 • Kê khai danh mục đối tác (thầu phụ, nhà cung cấp) kèm chuyên môn và thông tin liên hệ, lịch sử nhận thầu, lịch sử làm việc (đơn hàng, hợp đồng v.v…)
 • Khởi tạo nhanh và quản lý chi tiết ngay trên phần mềm các hợp đồng với đối tác, cụ thể các thông tin về: ngày ký, ngày hết hạn hiệu lực, giá trị hợp đồng, thông tin chi tiết, đính kèm tệp/file PDF, trao đổi ghi chú liên quan đến hợp đồng,…

2. Quản lý chặt chẽ BOQ theo từng hợp đồng

Quản lý BOQ theo từng hợp đồng trên phần mềm FastCons
Quản lý BOQ theo từng hợp đồng trên phần mềm FastCons
 • Liên kết nhật ký khối lượng lên nhật ký thi công và ngược lại
 • Kiểm soát từng hạng mục thi công trên hợp đồng giao thầu – nhận thầu chi tiết: đơn giá, khối lượng & thành tiền theo hợp đồng, theo nhật ký khối lượng, và theo từng đợt nghiệm thu & thanh toán

3. Phân quyền, phê duyệt online nhanh chóng

Quản lý, phân quyền, gửi và duyệt hợp đồng online trên app
Quản lý, phân quyền, gửi và duyệt hợp đồng online trên app
 • Số hóa quy trình thiết lập, phân quyền, gửi – duyệt hợp đồng online trên app
 • Dễ dàng theo dõi trạng thái xử lý hợp đồng: chờ duyệt, đã duyệt, dự thảo, trình ký,…
 • Tìm kiếm & tra cứu thông tin hợp đồng nhanh chóng, vấn đề bảo mật được đảm bảo
Bên cạnh tính năng quản lý hợp đồng, khách hàng toàn diện, phần mềm quản lý thi công FastCons hỗ trợ doanh nghiệp Xây dựng
Quản lý kế hoạch thi công
Quản lý khối lượng thi công
Quản lý tiến độ thi công
Quản lý vật tư thi công tại công trường
Quản lý chi phí
Nhật ký thi công
Chấm công tại công trình
Và nhiều tính năng và tiện ích thiết thực khác với doanh nghiệp xây dựng

About us

Fastcons – Phần mềm Quản lý dự án thi công Xây dựng chuyên sâu dành riêng cho nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Quản lý trực tuyến & hiệu quả mọi vấn đề trong thi công công trình: tiến độ, vật tư, nhân sự, tài chính dự án, kết nối thông tin real-time giữa công trường và văn phòng, nâng cao độ tin cậy của các dự báo về dòng tiền & tiến độ.

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

Đăng ký nhận tin

Đăng ký mail để nhận những thông báo và ưu đãi từ FastCons.

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

  Khu vực:

  Liên hệ hỗ trợ nhanh:

  0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn