Zalo Youtube Phone

Tháng Ba 9, 2023

Kiến thức, tài liệu chọn lọc, hướng dẫn quản lý dự án xây dựng

Big data trong ngành Xây dựng

Big data trong ngành Xây dựng: Lợi ích & ứng dụng thực tiễn

Ngành xây dựng đang không ngừng tạo ra một lượng lớn dữ liệu mỗi ngày. Khi ngành công nghiệp này ngày càng mở rộng, các kho lưu trữ dữ liệu liên tiếp nạp đầy thông tin. Từ các bản vẽ thiết kế, mô hình xây dựng đến thông tin liên lạc và ước tính chi phí,… Song điểm hạn chế là các kho lưu trữ dữ liệu truyền thống thường không có cấu trúc và khó truy cập nếu không có sự hỗ trợ của các công cụ phù hợp. Đây là lý do công nghệ được tạo ra để khai thác và xử lý lượng dữ liệu lớn – Big data trong ngành xây dựng.

Big data trong ngành Xây dựng

Big data trong ngành Xây dựng: Lợi ích & ứng dụng thực tiễn

Ngành xây dựng đang không ngừng tạo ra một lượng lớn dữ liệu mỗi ngày. Khi ngành công nghiệp này ngày càng mở rộng, các kho lưu trữ dữ liệu liên tiếp nạp đầy thông tin. Từ các bản vẽ thiết kế, mô hình xây dựng đến thông tin liên lạc và ước tính chi phí,… Song điểm hạn chế là các kho lưu trữ dữ liệu truyền thống thường không có cấu trúc và khó truy cập nếu không có sự hỗ trợ của các công cụ phù hợp. Đây là lý do công nghệ được tạo ra để khai thác và xử lý lượng dữ liệu lớn – Big data trong ngành xây dựng.

Đan Khuê Solar hợp tác chuyển đổi số cùng FastCons

Tháng 2/2024, công ty Đan Khuê Solar công bố chính thức chuyển đổi số doanh nghiệp trên nền tảng FastCons. Quyết định ứng dụng FastCons, Đan Khuê Solar kỳ vọng hiện đại hóa, tối ưu hóa quy trình, tăng cường hiệu suất lao động và tạo ra lợi thế cạnh

Phần mềm quản lý dự án thi công chuyên sâu FastCons

Được tin tưởng sử dụng bởi 3500 Doanh nghiệp, Nhà thầu Xây dựng

Phần mềm quản lý dự án thi công chuyên sâu FastCons

Được tin tưởng sử dụng bởi 3500 Doanh nghiệp, Nhà thầu Xây dựng

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

    Khu vực:

    Liên hệ hỗ trợ nhanh:

    0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn