Tháng Ba 9, 2023

Kiến thức, tài liệu chọn lọc, hướng dẫn quản lý dự án xây dựng

Big data trong ngành Xây dựng

Big data trong ngành Xây dựng: Lợi ích & ứng dụng thực tiễn

Ngành xây dựng đang không ngừng tạo ra một lượng lớn dữ liệu mỗi ngày. Khi ngành công nghiệp này ngày càng mở rộng, các kho lưu trữ dữ liệu liên tiếp nạp đầy thông tin. Từ các bản vẽ thiết kế, mô hình xây dựng đến thông tin liên lạc và ước tính chi phí,… Song điểm hạn chế là các kho lưu trữ dữ liệu truyền thống thường không có cấu trúc và khó truy cập nếu không có sự hỗ trợ của các công cụ phù hợp. Đây là lý do công nghệ được tạo ra để khai thác và xử lý lượng dữ liệu lớn – Big data trong ngành xây dựng.

Big data trong ngành Xây dựng

Big data trong ngành Xây dựng: Lợi ích & ứng dụng thực tiễn

Ngành xây dựng đang không ngừng tạo ra một lượng lớn dữ liệu mỗi ngày. Khi ngành công nghiệp này ngày càng mở rộng, các kho lưu trữ dữ liệu liên tiếp nạp đầy thông tin. Từ các bản vẽ thiết kế, mô hình xây dựng đến thông tin liên lạc và ước tính chi phí,… Song điểm hạn chế là các kho lưu trữ dữ liệu truyền thống thường không có cấu trúc và khó truy cập nếu không có sự hỗ trợ của các công cụ phù hợp. Đây là lý do công nghệ được tạo ra để khai thác và xử lý lượng dữ liệu lớn – Big data trong ngành xây dựng.

Kiến trúc 2TA chuyển đổi số toàn diện cùng FastCons

Kiến trúc 2TA chuyển đổi số toàn diện cùng FastCons

Đặt mục tiêu kiến tạo doanh nghiệp số, tối ưu các nguồn lực, sẵn sàng tăng trưởng nhanh trên thị trường xây dựng tại Việt Nam, Ban lãnh đạo Kiến trúc 2TA tìm tới giải pháp quản lý thi công xây dựng chuyên sâu FastCons. FastCons được kỳ vọng là

Phần mềm quản lý dự án thi công chuyên sâu FastCons

Được tin tưởng sử dụng bởi 3500 Doanh nghiệp, Nhà thầu Xây dựng

Phần mềm quản lý dự án thi công chuyên sâu FastCons

Được tin tưởng sử dụng bởi 3500 Doanh nghiệp, Nhà thầu Xây dựng

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

    Khu vực:

    Liên hệ hỗ trợ nhanh:

    0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn