Case-Study: Quy trình thanh toán khối lượng cho thầu phụ – Ngành Xây dựng

Nội dung

Để đảm bảo việc kiểm soát, phê duyệt và thanh toán khối lượng cho Nhà thầu phụ được chính xác, chặt chẽ và đúng thời hạn, FastWork hướng dẫn doanh nghiệp Xây dựng số hóa quy trình thanh toán khối lượng cho thầu phụ trên giấy lên phần mềm FastCons một cách đơn giản, nhanh chóng.

1. Quy trình thanh thanh toán khối lượng cho nhà thầu phụ

Quy trình này được áp dụng tại hầu hết các doanh nghiệp Xây dựng, nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch, không ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà thầu phụ và thiệt hại chi phí cho công ty. Đồng thời giúp quá trình thi công diễn ra thuận lợi theo đúng tiến độ đề ra.

Sơ đồ quy trình thanh toán khối lượng cho thầu phụ
Sơ đồ quy trình thanh toán khối lượng cho thầu phụ

Các giai đoạn trong quy trình thanh toán khối lượng

Quy trình thanh toán khối lượng bao gồm 3 giai đoạn chính: Đệ trình hồ sơ thanh toán, Phê duyệt & Tiếp nhận – kiểm tra hồ sơ từ phòng CCM.

1. Ở bước đệ trình hồ sơ thanh toán, phòng chi phí & hợp đồng (P.CCM) cần chuẩn bị hồ sơ thanh toán đầy đủ theo danh mục hợp đồng, sau đó đệ trình phê duyệt.

2. Ở bước phê duyệt, đòi hỏi bộ phận Kiểm soát khối lượng kiểm tra đúng theo biên bản nghiệm thu, nếu hồ sơ bị sai sót trả lại cho Nhà thầu phụ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, chuyển tiếp cho Chỉ huy trưởng hoặc Giám đốc dự án phê duyệt.

3. Ở bước Tiếp nhận & kiểm tra hồ sơ từ phòng CCM, nếu hồ sơ không đạt trả lại về phòng Kiểm soát khối lượng. Nếu đạt cần thực hiện các bước: Đệ trình chi phí -> Duyệt chi -> Chi tiền -> Lưu hồ sơ.

Tải miễn phí: Mẫu báo cáo giám sát thi công xây lắp, quản lý khối lượng, chất lượng công trình, báo cáo hoàn thành giám sát thi công, báo cáo định kỳ công tác giám sát thi công

Các thành viên tham gia vào quy trình thanh toán khối lượng cho thầu phụ

Quy trình cần sự tham gia, phối hợp của Ban Tổng giám đốc (BTGĐ), phòng Chi phí & Hợp đồng (P.CCM), phòng Tài chính Kế toán (P.TCKT), phòng Thương mại (P.TM ), Ban chỉ huy công trình (BCHCT).

Nhiệm vụ và vai trò ở từng giai đoạn đã được chúng tôi liệt kê tại bảng mô tả quy trình thi công dưới đây:

Đọc chi tiết : Bảng mô tả quy trình thanh toán khối lượng cho thầu phụ & Cách thức quản lý toàn diện các vấn đề liên quan đến thầu phụ trên App FastCons

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

    Khu vực:

    Liên hệ hỗ trợ nhanh:

    0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn