Zalo Youtube Phone

Tháng Sáu 30, 2023

Kiến thức, tài liệu chọn lọc, hướng dẫn quản lý dự án xây dựng

HSE trong ngành xây dựng là gì? Kỹ sư HSE là làm gì? 

HSE trong xây dựng là một phạm trù không mới nhưng rất được quan tâm và chú trọng trong các năm gần đây. FastCons đã tổng hợp & cung cấp những thông tin cần thiết về quy trình HSE, công việc kỹ sư HSE và các biện pháp giúp doanh nghiệp cải thiện vấn đề an toàn lao động tại công trường hiệu quả. 

HSE trong ngành xây dựng là gì? Kỹ sư HSE là làm gì? 

HSE trong xây dựng là một phạm trù không mới nhưng rất được quan tâm và chú trọng trong các năm gần đây. FastCons đã tổng hợp & cung cấp những thông tin cần thiết về quy trình HSE, công việc kỹ sư HSE và các biện pháp giúp doanh nghiệp cải thiện vấn đề an toàn lao động tại công trường hiệu quả. 

Đan Khuê Solar hợp tác chuyển đổi số cùng FastCons

Tháng 2/2024, công ty Đan Khuê Solar công bố chính thức chuyển đổi số doanh nghiệp trên nền tảng FastCons. Quyết định ứng dụng FastCons, Đan Khuê Solar kỳ vọng hiện đại hóa, tối ưu hóa quy trình, tăng cường hiệu suất lao động và tạo ra lợi thế cạnh

Phần mềm quản lý dự án thi công chuyên sâu FastCons

Được tin tưởng sử dụng bởi 3500 Doanh nghiệp, Nhà thầu Xây dựng

Phần mềm quản lý dự án thi công chuyên sâu FastCons

Được tin tưởng sử dụng bởi 3500 Doanh nghiệp, Nhà thầu Xây dựng

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

    Khu vực:

    Liên hệ hỗ trợ nhanh:

    0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn