Zalo Youtube Phone

BIM Execution Planning (BEP) là gì? Hướng dẫn lập kế hoạch triển khai BIM hiệu quả

Nội dung

BIM Execution Planning (kế hoạch triển khai BIM) đóng vai trò quan trọng quyết định sự thành công của các dự án xây dựng ứng dụng BIM. BEP đóng vai trò như một khuôn khổ chiến lược, kim chỉ nam hướng dẫn các thành viên ứng dụng công nghệ BIM hiệu quả vào quá trình thiết kế, thi công và quản lý vận hành công trình. Đồng thời đảm bảo dự án BIM diễn ra đúng tiến độ, trong phạm vi ngân sách. 

Cùng FastCons đi sâu tìm hiểu chi tiết về các nội dung chính có trong BIM Execution Planning, các bước xây dựng kế hoạch triển khai BIM hiệu quả và tham khảo tài liệu hướng dẫn áp dụng BIM miễn phí ngay bài viết dưới đây. 

BIM Execution Planning là gì?

BIM Execution Planning là gì?

BIM Execution Plan (BEP) hay kế hoạch triển khai BIM (mô hình thông tin công trình) là một tài liệu thiết yếu để đảm bảo dự án ứng dụng công nghệ BIM thành công. BEP mô tả chi tiết kỳ vọng, mục tiêu của việc triển khai mô hình thông tin công trình theo đặc thù của từng dự án như cải tạo nhà, xây dựng hạ tầng, cầu đường… Ngoài ra, tài liệu này còn cung cấp các phương pháp luận, công cụ và đưa ra các mô hình hướng dẫn ứng dụng BIM. BEP phác thảo cách thức triển khai BIM hiệu quả từ khi bắt đầu đến khi dự án kết thúc. 

BEP là tài liệu rất quan trọng giúp tất cả các bên liên quan hiểu rõ và thống nhất được quy trình cũng như tiêu chuẩn khi ứng dụng BIM (kể cả OpenBIM). Về bản chất, kế hoạch thực hiện BIM hoạt động như một lộ trình, thúc đẩy sự giao tiếp mạnh mẽ hơn giữa các thành viên trong nhóm. Đồng thời xác định và thể hiện rõ các chức năng của BIM trong mỗi giai đoạn khác nhau của dự án. BEP cũng giúp theo dõi tiến độ dự án và đảm bảo rằng các mục tiêu ứng dụng BIM đang được đáp ứng.

Các nội dung chính trong BIM Execution Planning 

Các nội dung chính trong BIM Execution Planning 

BEP được thực hiện trên cơ sở thống nhất giữa Chủ đầu tư và Đơn vị cung cấp dịch vụ (có thể là nhà thầu tư vấn, thi công,…) trong quá trình đấu thầu. Do đó để việc sử dụng tài liệu BEP có hiệu quả, các bên liên quan trong dự án cần tự kiểm soát các phiên bản tài liệu và nội dung để đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời và chính xác. Các nội dung chính trong BIM Execution Planning thường bao gồm:

 1. Mục tiêu và phạm vi BIM: Xác định mục tiêu sử dụng BIM cho dự án và các hạng mục công việc nào sẽ được thực hiện bằng BIM.
 2. Vai trò và trách nhiệm: Xác định vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc triển khai và sử dụng BIM.
 3. Quy trình làm việc BIM: Mô tả các quy trình làm việc BIM sẽ được sử dụng trong dự án, bao gồm cách thức tạo, chia sẻ và quản lý mô hình BIM.
 4. Công cụ và phần mềm BIM: Xác định các công cụ và phần mềm BIM sẽ được sử dụng trong dự án.
 5. Tiêu chuẩn dữ liệu BIM: Xác định các tiêu chuẩn dữ liệu BIM sẽ được sử dụng trong dự án, bao gồm định dạng tệp, mức độ chi tiết và các thuộc tính dữ liệu.
 6. Quản lý chất lượng BIM: Mô tả các quy trình quản lý chất lượng BIM sẽ được sử dụng trong dự án để đảm bảo các mô hình BIM đáp ứng các yêu cầu dự án.
 7. Giao tiếp và phối hợp: Xác định các phương thức giao tiếp và phối hợp sẽ được sử dụng để đảm bảo tất cả các bên liên quan đều cập nhật thông tin về việc sử dụng BIM trong dự án.
 8. Đào tạo BIM: Xác định các yêu cầu đào tạo BIM cho các bên liên quan trong dự án.
 9. Quản lý rủi ro BIM: BEP đưa ra một kế hoạch quản lý rủi ro chi tiết nhằm xác định các vấn đề tiềm ẩn, đánh giá tác động của chúng và vạch ra các chiến lược để xử lý rủi ro một cách hiệu quả. Kế hoạch quản lý rủi ro được nhúng trong BEP có thể bao gồm:

– Nhận dạng rủi ro: Liệt kê các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến dự án

– Đánh giá rủi ro: Đánh giá khả năng và tác động tiềm ẩn của những rủi ro này.

– Lập kế hoạch ứng phó rủi ro: Phát triển các chiến lược để xử lý các rủi ro đã xác định

– Giám sát và kiểm soát rủi ro: Theo dõi chặt chẽ các rủi ro và điều chỉnh các chiến lược khi cần thiết.

Do đặc thù liên kết chặt chẽ giữa dự án BIM với các tiêu chuẩn và quy định của ngành xây dựng, vì thế kế hoạch triển khai BIM (BEP) đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo dự án tuân thủ các tiêu chuẩn, điển hình như kế hoạch thực hiện BIM ISO 19650. 

Quy trình tạo và chuyển giao thông tin theo PAS 1192-2
BEP trong quy trình tạo và chuyển giao thông tin theo PAS 1192-2

Tầm quan trọng của BEP trong ngành xây dựng

Hiện nay, mô hình thông tin công trình – BIM được xem là yêu cầu tiên quyết để triển khai các dự án công trình đạt chuẩn. BIM cũng được liệt kê vào hạng mục bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công tại Việt Nam từ năm 2023. Do đó để việc ứng dụng công nghệ BIM đạt hiệu quả cao thì việc hiểu rõ về BIM Execution Planning là rất quan trọng. 

BIM Execution Planning là nền tảng để đảm bảo việc ứng dụng BIM thành công trong bất kỳ dự án xây dựng nào. Nó đóng vai trò như một khuôn khổ chiến lược, hướng dẫn các thành viên triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hỗ trợ quá trình thiết kế, thi công và quản lý vận hành công trình. Từ đó tối ưu hóa luồng công việc, tiết kiệm thời gian và cải thiện tính cộng tác, tăng tính minh bạch dự án. 

Quan trọng nhất, việc triển khai BEP còn giúp doanh nghiệp triển khai dự án đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách, mang lại lợi ích to lớn cho tất cả các bên liên quan (chủ đầu tư, kiến ​​trúc sư, kỹ sư và nhà thầu,…). Đây là công cụ lý tưởng hỗ trợ quản lý và điều phối dự án BIM hiệu quả để hạn chế các rủi ro thi công kém chất lượng,…

Tóm lại việc xây dựng kế hoạch triển khai BIM giúp: 

 • Hợp lý hóa quy trình công việc: BEP đưa ra quy trình triển khai BIM và quy trình phối hợp công việc cụ thể giữa các bên liên quan, giúp các cá nhân/ đội nhóm hiểu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Đồng thời giảm thiểu nguy cơ truyền đạt sai thông tin, vốn là nguyên nhân phổ biến dẫn đến sự chậm trễ và xung đột trong quá trình triển khai dự án. 
 • Sử dụng tài nguyên hiệu quả: BEP xác định các tài nguyên cần thiết, chẳng hạn như phần mềm BIM, cơ sở hạ tầng của công ty cũng như cách sử dụng chúng. Điều này giúp hạn chế rủi ro lãng phí nguồn lực
 • Giảm việc thi công lại: Bằng cách cung cấp khuôn khổ cho các quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, BEP giúp giảm thiểu các lỗi sai phải thực hiện làm lại, sửa chữa, thi công lại,…
 • Giám sát tiến độ: Với yêu cầu thông tin và thiết lập mục tiêu rõ ràng, BEP cho phép giám sát và điều chỉnh liên tục tiến độ dự án, đảm bảo phân bổ thời gian và nguồn lực tối ưu.

BIM Execution Planning trong đấu thầu dự án

Các bước trong tiến trình chuẩn bị áp dụng BIM
Các bước trong tiến trình chuẩn bị áp dụng BIM

Theo Tài liệu hướng dẫn áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) của Bộ Xây dựng, thì vai trò của BEP trong quá trình đấu thầu dự án xây dựng cụ thể như sau:

“Chủ đầu tư chuẩn bị Yêu cầu về thông tin trao đổi (EIR) (lồng ghép trong hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu), trong đó xác định rõ các yêu cầu về sản phẩm, tiến độ bàn giao. Đơn vị cung cấp dịch vụ (có thể là nhà thầu tư vấn, thi công) căn cứ vào EIR để xây dựng kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (pre-BEP). Pre-BEP được lồng ghép trong Hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất để trình Chủ đầu tư xem xét.

Trường hợp cần thiết Chủ đầu tư có thể yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ gửi một số mô hình mẫu mà đơn vị đã thực hiện để Chủ đầu tư xem xét và đánh giá thêm. Trên cơ sở đánh giá các giải pháp đề xuất, năng lực của từng đơn vị cấp dịch vụ, Chủ đầu tư sẽ lựa chọn đơn vị thực hiện BIM cho dự án, tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng.

Sau khi ký kết hợp đồng, đơn vị thực hiện phối hợp với Chủ đầu tư và các bên liên quan hoàn thiện BEP. Kế hoạch thực hiện BIM được cập nhật, hoàn thiện trên cơ sở kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (Pre-BEP). Kế hoạch thực hiện BIM phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi tổ chức triển khai. Trong quá trình thực hiện, các bên liên quan có thể đề xuất điều chỉnh BEP cho phù hợp với tiến độ và mục tiêu áp dụng cho dự án nếu thấy cần thiết.”

Tải Miễn Phí: 4 cuốn tài liệu Đào tạo bồi dưỡng kiến thức áp dụng BIM (Nguồn: mới nhất từ Bộ Xây dựng)

BIM Execution Planning là một văn bản quan trọng trong quá trình đấu thầu dự án xây dựng, mang lại nhiều lợi ích cho cả chủ đầu tư và nhà thầu. 

1. BEP thể hiện năng lực của nhà thầu

 • BEP là minh chứng cho năng lực BIM của nhà thầu, cho thấy họ có hiểu biết và kinh nghiệm trong việc ứng dụng BIM vào dự án
 • BEP thể hiện khả năng của nhà thầu trong việc quản lý dữ liệu BIM, phối hợp các bên liên quan và đáp ứng các yêu cầu BIM của dự án
 • Một BEP chi tiết và chuyên nghiệp sẽ giúp nhà thầu ghi điểm cao trong mắt chủ đầu tư, tăng khả năng trúng thầu.

2. Giúp chủ đầu tư đánh giá rủi ro BIM

 • BEP giúp chủ đầu tư hiểu rõ cách thức BIM sẽ được sử dụng trong dự án, từ đó đánh giá được các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc ứng dụng BIM
 • Dựa trên BEP, chủ đầu tư có thể đưa ra các yêu cầu cụ thể cho nhà thầu, đảm bảo BIM được triển khai hiệu quả và đáp ứng mục tiêu dự án
 • Việc đánh giá rủi ro BIM trước khi đấu thầu giúp chủ đầu tư chủ động có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ.

3. Tạo nền tảng cho sự hợp tác hiệu quả

 • BEP giúp thiết lập một nền tảng chung cho tất cả các bên liên quan trong dự án hiểu rõ về cách thức BIM sẽ được sử dụng
 • Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của từng bên liên quan, giúp họ phối hợp hiệu quả hơn trong quá trình triển khai BIM
 • Nhờ có BEP, các bên liên quan có thể trao đổi thông tin, giải quyết mâu thuẫn và đưa ra quyết định thống nhất, góp phần đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án

4. Thúc đẩy dự án ứng dụng BIM thành công

 • BEP là kim chỉ nam cho việc triển khai BIM trong dự án, đảm bảo BIM được sử dụng đúng cách và hiệu quả
 • BEP giúp theo dõi tiến độ triển khai BIM, xác định các vấn đề tiềm ẩn và đưa ra giải pháp kịp thời
 • Nhờ có BEP, dự án BIM có thể đạt được các mục tiêu đề ra như tiết kiệm chi phí, thời gian, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả quản lý dự án.

Các bước xây dựng kế hoạch triển khai BIM hiệu quả

Mặc dù không có “công thức chung” cho Kế hoạch triển khai BIM (BEP) vì mỗi dự án là duy nhất và có những yêu cầu riêng biệt. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo 10 bước sau đây để xây dựng BEP hiệu quả cho dự án của mình:

1. Xác định mục tiêu và phạm vi BIM

 • Bắt đầu bằng việc xác định rõ ràng mục tiêu và phạm vi ứng dụng BIM cho dự án. Điều này bao gồm việc xác định các hạng mục công việc nào sẽ được thực hiện bằng BIM, mức độ phát triển thông tin (LOD) cần thiết và các tiêu chuẩn dữ liệu BIM sẽ được sử dụng.
 • Mục tiêu và phạm vi BIM cần được thống nhất với tất cả các bên liên quan trong dự án, bao gồm chủ đầu tư, nhà thầu, kiến trúc sư, kỹ sư và các nhà cung cấp khác.

2. Phân tích các yêu cầu của dự án

 • Phân tích các yêu cầu cụ thể của dự án, bao gồm kích thước, độ phức tạp, ngân sách, thời hạn và các yêu cầu về chất lượng.
 • Xác định những thách thức tiềm ẩn và các rủi ro liên quan đến việc ứng dụng BIM trong dự án.

3. Lựa chọn giải pháp BIM phù hợp

 • Lựa chọn phần mềm BIM phù hợp với nhu cầu và ngân sách của dự án
 • Cân nhắc các yếu tố như tính năng, khả năng tương thích, hỗ trợ kỹ thuật và chi phí khi lựa chọn phần mềm BIM

4. Phát triển quy trình làm việc BIM

 • Lập kế hoạch chi tiết cho các quy trình làm việc BIM, bao gồm cách thức tạo, chia sẻ, quản lý và sử dụng mô hình BIM
 • Xác định vai trò và trách nhiệm của từng bên liên quan trong việc thực hiện quy trình làm việc BIM.

5. Thiết lập tiêu chuẩn dữ liệu BIM

 • Xác định các tiêu chuẩn dữ liệu BIM sẽ được sử dụng trong dự án, bao gồm định dạng tệp, mức độ chi tiết (LOD), thuộc tính dữ liệu và các quy tắc đặt tên.
 • Đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan tuân thủ các tiêu chuẩn dữ liệu BIM đã được thiết lập.

6. Phát triển kế hoạch đào tạo BIM

 • Lập kế hoạch đào tạo BIM cho tất cả các bên liên quan trong dự án, bao gồm cách sử dụng phần mềm BIM, quy trình làm việc BIM và các tiêu chuẩn dữ liệu BIM
 • Đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan có đủ kiến ​​thức và kỹ năng để sử dụng BIM hiệu quả.

7. Lập kế hoạch quản lý chất lượng BIM

 • Thiết lập các quy trình để quản lý chất lượng mô hình BIM, bao gồm kiểm tra va chạm, kiểm tra mô hình và xác nhận mô hình
 • Xác định các tiêu chí để đánh giá chất lượng mô hình BIM và các biện pháp khắc phục khi phát hiện lỗi

8. Lập kế hoạch giao tiếp và phối hợp BIM:

 • Thực hiện các cuộc họp BIM định kỳ để theo dõi tiến độ, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định kịp thời
 • Thiết lập các kênh giao tiếp hiệu quả để chia sẻ thông tin và phối hợp công việc giữa các bên liên quan trong dự án. 

Ví dụ: ứng dụng giải pháp BIM Viewer trên phần mềm FastCons cho phép người dùng xem trực tiếp các mô hình BIM trên phần mềm để trực quan hóa tiến độ thi công và hỗ trợ báo cáo lỗi, phát sinh bằng cách ghim trực tiếp vị trí xảy ra lỗi trên mô hình BIM và chia sẻ cho các thành viên trong dự án dưới dạng file BCF.

9. Lập kế hoạch quản lý rủi ro BIM

 • Xác định các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc ứng dụng BIM trong dự án và lập kế hoạch để giảm thiểu rủi ro
 • Theo dõi và đánh giá rủi ro liên tục trong suốt quá trình thực hiện dự án.

10. Lập kế hoạch giám sát và đánh giá BIM

 • Thiết lập các quy trình để giám sát và đánh giá hiệu quả việc triển khai BIM trong dự án.
 • Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI) liên quan đến BIM, chẳng hạn như chi phí, thời gian và chất lượng,…

Kế hoạch triển khai BIM là một tài liệu linh hoạt và cần được cập nhật thường xuyên để phù hợp với tiến độ và yêu cầu, tính chất của từng dự án. Đặc biệt, việc tham gia đóng góp của tất cả các bên liên quan trong quá trình phát triển và thực hiện BIM Execution Planning là rất quan trọng để đảm bảo thành công của mọi dự án BIM.

Tổng hợp tài liệu hướng dẫn áp dụng BIM miễn phí

Hướng dẫn áp dụng BIM tại Việt Nam

Xây dựng các hướng dẫn về BIM là một trong những nhiệm vụ thuộc Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Đề án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2500/QĐ-BXD ngày 22/12/2016.

Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm thế giới, thực tiễn áp dụng BIM theo Hướng dẫn tạm thời tại một số công trình thời gian vừa qua và các quy định hiện hành liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành hướng dẫn áp dụng BIM trong dự án gồm:

 • Hướng dẫn chung áp dụng BIM (hướng dẫn các nội dung về trình tự chung khi triển khai BIM) 
 • Hướng dẫn chi tiết áp dụng BIM đối với loại công trình (sẽ hướng dẫn một số nội dung có tính đặc thù riêng của loại công trình).

Tài liệu hướng dẫn áp dụng BIM của Hoa Kỳ

Khi số lượng dự án BIM tăng nhanh vào những năm 2000 – 2009, ngày càng nhiều chủ đầu tư yêu cầu chuẩn bị kế hoạch thực hiện BIM như một phần của gói thầu. Vào thời điểm đó, không có mẫu hướng dẫn kế hoạch thực hiện BIM tiêu chuẩn. Nhiều nhà thầu đã chuẩn bị các hướng dẫn riêng cho kế hoạch thực hiện BIM, nhưng cần một cách tiếp cận tổng quát và có cấu trúc phù hợp hơn. 

Năm 2010, Đại học bang Pennsylvania đã phát triển và xuất bản phiên bản đầu tiên của Hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện BIM cho dự án (BEP). Tài liệu này đã trở thành tài liệu tham khảo được sử dụng rộng rãi nhất để phát triển các kế hoạch thực hiện BIM. 

Hướng dẫn này của trường Đại học Pennsylvania rất chi tiết và đưa ra các quy trình phối hợp được thể hiện một cách rõ ràng, bao gồm các công việc chính, các bộ môn, các tổ chức tham gia thực hiện, các yếu tố đầu vào, sản phẩm đầu ra… Ngoài ra, các biểu mẫu tại hướng dẫn này được giới thiệu một cách đầy đủ, chi tiết và được xây dựng thành mẫu BEP, giúp bạn có thể dễ dàng áp dụng.

Tham khảo tải các phiên bản BIM Project Execution Planning tại đây

Kết luận

Hy vọng với những thông tin tổng quan về BIM Execution Planning – kế hoạch triển khai BIM chúng tôi vừa cung cấp sẽ là tài liệu hữu ích giúp các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng có thêm kiến thức để đạt được thành công trong các dự án ứng dụng công nghệ BIM.

Tiên phong cung cấp giải pháp quản lý thi công đầu tiên tại Việt Nam, ngoài các tính năng quản lý tiến độ, chi phí, vật tư, nhân công,… FastCons còn cho phép tích hợp với các phần mềm BIM hỗ trợ đánh giá tình hình thi công chính xác & ra quyết định xử lý kịp thời sự cố, đảm bảo tiến độ & hiệu quả công việc, dự án. Mời các CEO, nhà quản lý Demo trải nghiệm phần mềm FastCons TẠI ĐÂY

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

Đăng ký nhận tin

Đăng ký mail để nhận những thông báo và ưu đãi từ FastCons.

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

  Khu vực:

  Liên hệ hỗ trợ nhanh:

  0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn