Sổ tay chứng chỉ & hồ sơ năng lực tư vấn giám sát xây dựng mới nhất

Nội dung

Giám sát xây dựng là một lĩnh vực quan trọng trong ngành xây dựng bởi tính cấp thiết và yêu cầu cao cả về chuyên môn và chất lượng trong công tác thực hiện giám sát thi công. Sở hữu hồ sơ năng lực tư vấn giám sát xây dựng cũng như các chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng phù hợp sẽ giúp các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công cải thiện năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực này.

Vai trò của đơn vị tư vấn giám sát xây dựng

Thông thường, với một số công trình đặc thù hoặc khi chủ đầu tư không có khả năng tự thực hiện giám sát thi công xây dựng thì chủ đầu tư cần thuê một đơn vị tư vấn giám sát xây dựng độc lập tham gia vào quá trình giám sát thi công để đảm bảo công trình được hoàn thành với chất lượng tốt nhất. 

Việc lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát xây dựng phải đảm bảo đơn vị đáp ứng điều kiện năng lực và có hồ sơ năng lực tư vấn giám sát xây dựng phù hợp với cấp độ và loại công trình đầu tư xây dựng tương ứng.  

Vai trò chính của đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng bao gồm:

 • Kiểm soát công tác thi công trực tiếp tại hiện trường của đội ngũ thi công theo kế hoạch thi công của đơn vị thiết kế
 • Phát hiện và xử lý phát sinh, lỗi trong quá trình thi công
 • Báo cáo, tư vấn cho chủ đầu tư và đơn vị thiết kế về những sai sót, khiếm khuyết trong quá trình thi công để điều chỉnh  
Giám sát Quản lý thi công xây dựng với FastCons – Quản lý toàn bộ kế hoạch, khối lượng, tiến độ, vật tư… dự án thi công trên 1 nền tảng duy nhất. Tính năng chuyên sâu theo đặc thù dự án Xây dựng, phù hợp dự án thi công cơ điện, nội thất,….
– Sử dụng linh hoạt trên Mobile App, web app. Được sử dụng bởi PC1, S-link, VNC, LAIMIAN và 3500 doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng.

Hồ sơ năng lực tư vấn giám sát xây dựng gồm những gì?

Hồ sơ năng lực tư vấn giám sát xây dựng là bộ tài liệu được các đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng sử dụng để tham gia cạnh tranh đấu thầu và đàm phán khi cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát cho khách hàng. 

Yêu cầu về hồ sơ năng lực tư vấn giám sát xây dựng

Bộ hồ sơ năng lực tư vấn giám sát xây dựng cần đảm bảo có đầy đủ thông tin cần thiết chứng minh năng lực tư vấn giám sát của đơn vị thông qua dự án, công trình mà công ty đã triển khai. 

Hồ sơ năng lực tư vấn giám sát thi công xây dựng bao gồm các nội dung:

 • Thông tin doanh nghiệp, giới thiệu chung về lịch sử hình thành, phát triển
 • Thành tích, giải thưởng của doanh nghiệp 
 • Giấy phép hoạt động 
 • Giới thiệu năng lực của công ty
 • Tổng hợp các chứng chỉ tư vấn giám sát, đội ngũ nhân sự
 • Tổng hợp lĩnh vực hoạt động, đối tác dự án tiêu biểu đã thực hiện

Một bộ hồ sơ năng lực tư vấn giám sát xây dựng tốt cần làm nổi bật các dự án, công trình mà công ty đã thực hiện và liệt kê đầy đủ các chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng mà công ty đã được cấp. Sở hữu chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng phù hợp với cấp công trình và kinh nghiệm thực tế sẽ giúp các đơn vị tư vấn giám sát dễ dàng ký kết hợp đồng giám sát xây dựng với chủ đầu tư. 

Nội dung hữu ích ngành Xây dựng: Cách tính chi phí giám sát xây dựng, bảng định mức tính chi phí giám sát dự án thi công xây dựng (mới)

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng là gì?

Điều kiện để một công ty xây dựng được hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giám sát đó là phải có chứng chỉ năng lực tư vấn giám sát xây dựng hạng 3 trở lên được Bộ Xây dựng công nhận. 

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng là văn bản đánh giá năng lực tư vấn giám sát công trình xây dựng của một đơn vị xây dựng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng do Bộ Xây dựng quản lý và cấp chứng chỉ.  

Chứng chỉ năng lực tư vấn giám sát xây dựng là bắt buộc với các đơn vị tư vấn giám sát xây dựng các công trình từ cấp IV trở lên. 

Đồng thời, điều kiện để một đơn vị tham gia đấu thầu các công trình có hạng mục tư vấn giám sát thì đơn vị đó phải có chứng chỉ năng lực tư vấn giám sát tương ứng với cấp công trình đó.  

Quy định về chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng 

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng có 3 thứ hạng: hạng 1, hạng 2 và hạng 3.  

Với chứng chỉ hạng 1 sẽ do Cục quản lý Xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng cấp. Chứng chỉ năng lực tư vấn giám sát hạng 2 và hạng 3 sẽ do Sở Xây Dựng các tỉnh cấp ngoài ra còn có 7 đơn vị nghề nghiệp là các Hiệp hội xây dựng được phép cấp.

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng là bắt buộc với tất cả đơn vị đảm nhận công tác giám sát xây dựng công trình từ cấp IV trở lên trừ các trường hợp sau đây:  

 1. Thiết kế, giám sát, thi công hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình.
 2. Thiết kế, giám sát, thi công về phòng cháy chữa cháy theo pháp luật về phòng cháy, chữa cháy
 3. Thi công công tác hoàn thiện công trình xây dựng như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình.
 4. Tham gia hoạt động xây dựng đối với công trình cấp IV; công viên cây xanh, công trình chiếu sáng công cộng; đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông; dự án chỉ có các công trình.
 5. Thực hiện các hoạt động xây dựng của tổ chức nước ngoài theo giấy phép hoạt động xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng

Quy định cấp chứng chỉ giám sát tư vấn xây dựng

Trích Điều 96, Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định tổ chức tham gia hoạt động tư vấn giám sát thi công xây dựng phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng hạng 1:

 • Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
 • Đã giám sát công tác xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực đối với lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình.
 • Đã giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên đối với lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng hạng 2:

 • Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng II trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
 • Đã giám sát công tác xây dựng của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực đối với lĩnh vực giám sát công tác xây dựng công trình.
 • Đã giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên đối với lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng hạng 3:

 • Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng III trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình, lĩnh vực giám sát thi công xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Khi có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng rồi thì tổ chức, doanh nghiệp được phép thực hiện dịch vụ tư vấn giám sát theo phạm vi quy định như sau:

 • Hạng I: Được giám sát thi công xây dựng các công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực
 • Hạng II: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp II trở xuống cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực
 • Hạng III: Được giám sát thi công xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống cùng loại được ghi trong chứng chỉ năng lực.

Trên đây là toàn bộ nội dung, quy định về chứng chỉ tư vấn giám sát và hồ sơ năng lực tư vấn giám sát xây dựng được sử dụng trong ngành Xây dựng theo quy định của Pháp luật. Hy vọng bạn tìm thấy nội dung hữu ích trong bài viết của chúng tôi. 

—-

FastCons là Phần mềm quản lý dự án thi công xây dựng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam – một sản phẩm nằm trong hệ sinh thái các giải pháp chuyển đổi số của FastWork.vn. Tại FastWork, chúng tôi phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm chuyên sâu, tính năng chuẩn theo nghiệp vụ thực tế, giúp cho quá trình ứng dụng phần mềm nhanh chóng đạt hiệu quả cao ở từng lĩnh vực kinh doanh!

Nếu bạn quan tâm DEMO & trải nghiệm Giải pháp quản lý dự án xây dựng chuyên sâu – FastCons, vui lòng liên hệ hotline 0983-089-715 hoặc nhập thông tin vào form đăng ký!

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

  Khu vực:

  Liên hệ hỗ trợ nhanh:

  0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn