[Tải miễn phí] Mẫu hồ sơ chất lượng công trình xây dựng – Mẫu chuẩn 2023

Nội dung

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình năm 2023 gồm những nội dung gì? Theo quy định chi tiết theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ, hồ sơ chất lượng công trình được quy định chi tiết những nội dung vào liên quan tới quản lý chất lượng; thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng? Mời bạn theo dõi chi tiết qua bài viết dưới đây.

Hồ sơ chất lượng công trình gồm những gì?

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, Bộ hồ sơ quản lý chất lượng công trình bao gồm 4 loại hồ sơ sau: 

  • Hồ sơ pháp lý
  • Hồ sơ thí nghiệm đầu vào
  • Hồ sơ chất lượng: gồm nhật ký thi công và hồ sơ nghiệm thu chất lượng
  • Bản vẽ hoàn công
Tìm hiểu cách quản lý toàn bộ hồ sơ hàng trăm dự án, quản lý chi tiết hồ sơ dự án theo cây thư mục, ký số và tích hợp BIM Viewer trên phần mềm FastCons.

Danh mục 23 tài liệu trong hồ sơ chất lượng công trình xây dựng

Full danh mục hồ sơ pháp lý quản lý chất lượng công trình bao gồm:

1. Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp

2. Thông báo ngày khởi công xây dựng

3. Báo cáo triển khai thi công xây dựng

4. Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu công trình

5. Quyết định thành lập Ban Chỉ huy công trường

6. Quyết định thành lập Ban An toàn lao động, Vệ sinh môi trường, Phòng cháy chữa cháy

7. Biện pháp thi công trong đó có nêu các kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu, thí nghiệm

8. Kế hoạch tổng hợp về An toàn lao động (ATLĐ) là tài liệu không thể thiếu trong danh mục hồ sơ pháp lý

9. Tiến độ thi công là thành phần quan trọng trong danh mục hồ sơ pháp lý của nhà thầu

10. Biên bản thống nhất chủng loại vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng

11. Nhật ký thi công và nhật ký an toàn danh mục hồ sơ pháp lý quan trọng khi thi công

12. Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng là tài liệu quan trọng trong danh mục hồ sơ pháp lý

13. Biên bản kiểm tra điều kiện khởi công công trình của nhà thầu

14. Biên bản kiểm tra, thống nhất phòng Las

15. Biên bản kiểm tra máy móc thi công chính trong danh mục pháp lý hồ sơ chất lượng công trình

16. Hợp đồng giữa Nhà thầu thi công với Đơn vị thí nghiệm

17. Hợp đồng giã Nhà thầu thi công với Các đơn vị cung cấp, thầu phụ khác

18. Biên bản thống nhất chủng loại vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng

19. Biên bản thay đổi chủng loại vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng (nếu có)

20. Biên bản xác định cự ly vận chuyển kèm theo các hồ sơ liên quan

21. Cấp phối vữa, bê tông trong chỉ dẫn kỹ thuật cụ thể của từng công trình

22. Biên bản kiểm tra nhà máy trạm trộn bê tông trong danh mục hồ sơ pháp lý chất lượng công trình

23. Công văn thỏa thuận về lập Nhật ký thi công (sử dụng hình thức in nhật ký thi công)

Bộ hồ sơ biên bản nghiệm thu chất lượng bao gồm những gì? 

Bảng thống kê chi tiết các loại biên bản nghiệm thu cần lập trong hồ sơ chất lượng công trình xây dựng

1. BBNT công tác đào đất móngPhiếu yêu cầu nghiệm thu
Biên bản nghiệm thu nội bộ
Sơ họa mặt bằng hố đào, cao độ, ảnh chụp kèm theo
2. BBNT công tác: cốp pha bê tông lót đài, dầm móngPhiếu yêu cầu nghiệm thuBiên bản nghiệm thu nội bộ
3. BBNT công tác: bê tông lót đài, dầm móngPhiếu yêu cầu nghiệm thu
Biên bản nghiệm thu nội bộ
Sơ họa mặt bằng đổ bê tông lót, cao độ, ảnh chụp
4. BBNT công tác: phá đầu cọcPhiếu yêu cầu nghiệm thu
Biên bản nghiệm thu nội bộ
Sơ họa mặt bằng công tác đập đầu cọc, cao độ, ảnh chụp
5. BBNT công tác: lắp dựng cốt thép, cốp pha đài, dầm móngPhiếu yêu cầu nghiệm thuBB nghiệm thu nội bộ
6. BBNT công tác: bê tông đài, dầm móngPhiếu yêu cầu nghiệm thu
BB nghiệm thu nội bộ
Biên bản lấy mẫu hiện trường
Kết quả nén mẫu thí nghiệm R7, R28
7. BBNT công tác: Xây tường cổ móngPhiếu yêu cầu nghiệm thu
BB nghiệm thu nội bộ
Biên bản lấy mẫu vữa xây hiện trường
Kết quả nén mẫu thí nghiệm cường độ vữa
8. BBNT công tác: Lắp dựng cốt thép cổ cột.Phiếu yêu cầu nghiệm thu
BB nghiệm thu nội bộ
9. BBNT công tác: Lắp dựng cốp pha cổ cột.Phiếu yêu cầu nghiệm thu
BB nghiệm thu nội bộ
10. BBNT công tác: bê tông cổ cộtPhiếu yêu cầu nghiệm thu
BB nghiệm thu nội bộ
Biên bản lấy mẫu hiện trường
Kết quả nén mẫu thí nghiệm R7, R28
11. BBNT công tác: Lắp dựng cốp pha, cốt thép giằng móngPhiếu yêu cầu nghiệm thu
BB nghiệm thu nội bộ
12. BBNT công tác: bê tông giằng móngPhiếu yêu cầu nghiệm thu
BB nghiệm thu nội bộ
Biên bản lấy mẫu hiện trường
Kết quả nén mẫu thí nghiệm R7, R28
13. BBNT công tác: Đào hố móng bể phốt + bê nướcPhiếu yêu cầu nghiệm thuBiên bản nghiệm thu nội bộSơ họa mặt bằng hố đào, cao độ, ảnh chụp kèm theo
14. BBNT công tác: Lắp dựng cốp pha bê tông lót bể phốt + bể nướcPhiếu yêu cầu nghiệm thu
BB nghiệm thu nội bộ
15. BBNT công tác: Bê tông lót bể phốt + bê nướcPhiếu yêu cầu nghiệm thuBiên bản nghiệm thu nội bộ
Sơ họa mặt bằng đổ bê tông lót, cao độ, ảnh chụp
16. BBNT công tác: Cốt thép, cốp pha đáy bể phốt + bê nướcPhiếu yêu cầu nghiệm thu
BB nghiệm thu nội bộ
17. BBNT công tác: Bê tông đáy bể phốt + bê nướcPhiếu yêu cầu nghiệm thu
BB nghiệm thu nội bộ
Biên bản lấy mẫu hiện trường
Kết quả nén mẫu thí nghiệm R7, R28
18. BBNT công tác: Xây tường bể phốt + bể nướcPhiếu yêu cầu nghiệm thu
BB nghiệm thu nội bộ
Biên bản lấy mẫu vữa xây hiện trường
Kết quả nén mẫu thí nghiệm cường độ vữa
19. BBNTcông tác: Trát, láng bóng bể phốt + bể nướcPhiếu yêu cầu nghiệm thu
BB nghiệm thu nội bộ
Biên bản lấy mẫu vữa xây hiện trường
Kết quả nén mẫu thí nghiệm cường độ vữa
20. BBNT công tác: Cốt thép, cốp pha nắp bể nước, tấm đan bể phốtPhiếu yêu cầu nghiệm thu
BB nghiệm thu nội bộ
21. BBNT công tác: bê tông nắp bể nước, tấm đan bể phốtPhiếu yêu cầu nghiệm thu
BB nghiệm thu nội bộ
Biên bản lấy mẫu hiện trường
Kết quả nén mẫu thí nghiệm R7, R28
22. BBNT công tác: Lắp đặt tấm đan bể phốtPhiếu yêu cầu nghiệm thu
BB nghiệm thu nội bộ
23. BBNT công tác: Thử tải bể phốt, bể nướcPhiếu yêu cầu nghiệm thu
BB nghiệm thu nội bộ
24. BBNT công tác: Đắp hoàn trả hố móngPhiếu yêu cầu nghiệm thu
BB nghiệm thu nội bộ
Biên bản lấy mẫu thí nghiệm
Kết quả thí nghiệm độ chặt K95

Tải Mẫu hồ sơ quản lý chất lượng công trình mới nhất:

Mẫu 1: Hồ sơ chất lượng

Danh mục hồ sơ chất lượng công trình (phần móng) (nguồn: Sưu tầm)

Danh mục hồ sơ chất lượng công trình (phần móng) (nguồn: Sưu tầm)

Mẫu lập hồ sơ chất lượng các hạng mục nghiệm thu (nguồn: Sưu tầm)

Mẫu lập hồ sơ chất lượng các hạng mục nghiệm thu (nguồn: Sưu tầm)

Mẫu 2: Danh mục hồ sơ pháp lý

Danh mục các loại hồ sơ pháp lý (nguồn: Sưu tầm)

Danh mục các loại hồ sơ pháp lý (nguồn: Sưu tầm)

Mẫu 3: Mẫu biên bản nghiệm thu: 

Mẫu biên bản nghiệm thu (nguồn: Sưu tầm)

Mẫu biên bản nghiệm thu (nguồn: Sưu tầm)

Tải đầy đủ file hồ sơ quản lý chất lượng công trình TẠI ĐÂY

— 

Trên đây là tổng hợp danh mục tài liệu, văn bản, biên bản cần lập trong hồ sơ chất lượng công trình năm 2023. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Để nắm chắc các thông tin liên quan tới hồ sơ quản lý chất lượng công trình, FastCons khuyến khích bạn đọc tìm và đọc đầy đủ nội dung Nghị định 06/2021/NĐ-CP, khoản 5, điều 12 để hiểu đầy đủ nhất, tránh các rắc rối pháp lý sau này. 

—-

FastCons là Phần mềm quản lý dự án thi công xây dựng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam – một sản phẩm nằm trong hệ sinh thái các giải pháp chuyển đổi số của FastWork.vn. Tại FastWork, chúng tôi phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm chuyên sâu, tính năng chuẩn theo nghiệp vụ thực tế, giúp cho quá trình ứng dụng phần mềm nhanh chóng đạt hiệu quả cao ở từng lĩnh vực kinh doanh!

Nếu bạn quan tâm DEMO & trải nghiệm Giải pháp quản lý dự án xây dựng chuyên sâu – FastCons, vui lòng liên hệ hotline 0983-089-715 hoặc nhập thông tin vào form đăng ký!

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

    Khu vực:

    Liên hệ hỗ trợ nhanh:

    0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn