Zalo Youtube Phone

Tải 7 mẫu hợp đồng xây dựng thông dụng nhất 2023

Nội dung

Hợp đồng xây dựng là văn bản pháp lý được sử dụng phổ biến và thường xuyên trong lĩnh vực thi công, xây dựng và đầu tư xây dựng công trình. Việc sử dụng mẫu hợp đồng xây dựng đúng chuẩn nghiệp vụ đóng vai trò quan trọng cả về pháp lý và giúp bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. 

Bài viết này chúng tôi tổng hợp tới bạn đọc các loại hợp đồng xây dựng hiện nay và 7 mẫu hợp đồng xây dựng phổ biến được sử dụng nhiều nhất hiện nay tải về miễn phí.

Hợp đồng xây dựng là gì?

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được sử dụng trong lĩnh vực thi công xây dựng để quy định quyền hạn, trách nhiệm và thỏa thuận pháp lý giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

Hợp đồng xây dựng là gì?

Hợp đồng xây dựng là gì?

Nếu bên giao thầu là chủ đầu tư, đại diện của chủ đầu tư thì bên nhận thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính.

Nếu bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính thì bên nhận thầu là nhà thầu phụ hoặc liên danh các nhà thầu. 

Case-Study: Sơ đồ & số hóa quy trình xem xét hợp đồng xây dựng – Ngành xây dựng

Có bao nhiêu loại hợp đồng xây dựng theo quy định?

Việc phân loại hợp đồng xây dựng có thể căn cứ theo tính chất của hợp đồng, theo hình thức giá hợp đồng hoặc theo mối quan hệ giữa các bên tham gia trong hợp đồng. 

1. Phân loại hợp đồng xây dựng theo tính chất.

Có 10 loại hợp đồng xây dựng được xếp theo tính chất xây dựng bao gồm:

 • Hợp đồng tư vấn xây dựng
 • Hợp đồng mua sắm thiết bị vật tư
 • Hợp đồng thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị
 • Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình
 • Hợp đồng thi công xây dựng công trình
 • Hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng công trình;
 • Hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình
 • Hợp đồng cung cấp nhân lực, máy và thiết bị thi công 
 • Hợp đồng chìa khóa trao tay
 • Hợp đồng xây dựng đơn giản, quy mô nhỏ

2. Phân loại hợp đồng xây dựng theo hình thức giá hợp đồng

 • Hợp đồng trọn gói
 • Hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh
 • Hợp đồng theo thời gian
 • Hợp đồng theo chi phí cộng phí. (Nội dung mới bổ sung)

3. Phân loại hợp đồng xây dựng theo mối quan hệ của các bên trong hợp đồng

 • Hợp đồng thầu chính
 • Hợp đồng thầu phụ
 • Hợp đồng giao khoán
 • Hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài
Tìm hiểu và mời nhận demo miễn phí tham khảo cách phần mềm FastCons quản lý toàn bộ hợp đồng xây dựng, trực tuyến liên kết với nhật ký khối lượng:
– Quản lý chi tiết danh mục đối tác, giá trị hợp đồng
– Quản lý chặt chẽ BOQ theo từng hợp đồng
– Phân quyền, phê duyệt online nhanh chóng mọi hợp đồng

7 mẫu hợp đồng thi công xây dựng chuẩn & tải miễn phí 

Quy định về hợp đồng xây dựng

Quy định về hợp đồng xây dựng

Tùy vào từng loại Hợp đồng xây dựng cụ thể mà nội dung sẽ có sự bổ sung, lược bớt thay đổi để phù hợp, tuy nhiên một Mẫu hợp đồng xây dựng đầy đủ cần đảm bảo những thông tin về:

 • Căn cứ pháp lý áp dụng soạn thảo hợp đồng;
 • Thông tin về chủ thể tham gia hợp đồng xây dựng;
 • Ngôn ngữ áp dụng;
 • Nội dung và khối lượng công việc;
 • Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao; Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng; Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây dựng;
 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng;
 • Điều chỉnh hợp đồng xây dựng
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng;
 • Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng;
 • Rủi ro và bất khả kháng;
 • Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng
 • Các nội dung khác.

Lưu ý: Đối với hợp đồng tổng thầu xây dựng thì ngoài các nội dung trên thì trong Mẫu hợp đồng xây dựng bắt buộc phải bổ sung về nội dung và trách nhiệm quản lý của tổng thầu xây dựng.

7.1 Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Tải về MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG CHUẨN
Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình theo Thông tư 09

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình theo Thông tư 09

Nhằm phục vụ hợp đồng xây dựng được lập chính xác và hỗ trợ công tác thẩm định, duyệt hợp đồng được nhanh chóng. Nhà thầu cũng cần lưu ý lập và gửi kèm theo danh mục 5 phụ lục sau đây trong hợp đồng xây dựng bao gồm:

 • Phụ lục 01: Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán bao gồm khối lượng hoàn thành và phát sinh
 • Phụ lục 02: Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng
 • Phụ lục 03: Bảng xác định đơn giá điều chỉnh theo quy định của hợp đồng
 • Phụ lục 04: Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng
 • Phụ lục 05: Yêu cầu/ kiến nghị 
Mẫu phụ lục kèm theo hợp đồng thi công xây dựng

Mẫu phụ lục kèm theo hợp đồng thi công xây dựng

7.3 Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở

Tải về MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở được lập khá đơn giản bao gồm 2 bên: đại diện chủ sở hữu nhà và đại diện đơn vị thi công ký. Tuy vậy, trong bản hợp đồng xây dựng nhà ở cũng nêu rõ nội dung công việc, đơn giá, tiến độ thi công, giá trị hợp đồng và quy định quyền, nghĩa vụ của hai bên. 

Việc tiến hành thanh toán các công trình xây dựng nhà ở thông thường sẽ được chia làm 3 đợt thanh toán dựa trên khối lượng công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu. Cụ thể:

 • Thanh toán sau khi xong phần xây thô và đổ mái được ứng ….%/tổng giá trị hợp đồng (ứng theo từng tầng);
 • Thanh toán sau khi lát nền, sơn xong và bàn giao công trình theo khối lượng công việc đã hoàn thành;

Tất toán khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhà thầu thi công sẽ được chủ nhà thanh toán số tiền còn lại sau khi đã trừ các khoản đã thanh toán, tạm ứng và tiền bảo hành công trình.

Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở 2023

Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở

7.3 Mẫu hợp đồng xây dựng phần thô

Tải về MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG PHẦN THÔ

Hợp đồng xây dựng phần thô do chủ đầu tư ký kết với nhà thầu kỹ thuật xây dựng chịu trách nhiệm thi công phần thô cho công trình, được quy định bao gồm các điều khoản chính sau:

 • Nội dung công việc và sản phẩm hợp đồng
 • Chất lượng và yêu cầu kỹ thuật
 • Thời gian và tiến độ thực hiện
 • Điều kiện nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng
 • Bảo hành công trình
 • Giá trị hợp đồng
 • Thanh toán hợp đồng
 • Tạm dừng, hủy bỏ hợp đồng
 • Điều chỉnh hợp đồng 
 • Quyền và nghĩa vụ các bên 
 • Quy định trách nhiệm khi xảy ra sai sót 
 • Quy định giải quyết tranh chấp và thanh lý hợp đồng
Mẫu hợp đồng xây dựng phần thô 2023

Mẫu hợp đồng xây dựng phần thô

7.4 Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

Tải về MẪU HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

Hợp đồng sửa chữa nhà ở được xếp vào loại hợp đồng dân sự. Bên cạnh các nội dung bắt buộc theo cấu trúc của một hợp đồng thì hợp đồng sửa chữa nhà ở có thể bổ sung các điều khoản theo thỏa thuận hai bên căn cứ trên yêu cầu và thỏa thuận thống nhất trước đó. 

Hợp đồng sửa chữa nhà ở được sử dụng làm cơ sở xử lý phát sinh tranh chấp nếu có. Do vậy, mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở tốt cần phải ghi rõ ràng, cụ thể nhất có thể các yêu cầu, danh mục công việc sửa chữa và kết quả nghiệm thu hợp đồng. 

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở khá đơn giản bao gồm các phần về:

 • Nội dung công việc đặt khoán
 • Nguyên vật liệu và tiền vốn ứng trước
 • Thời hạn hợp đồng (thời hạn thi công) và phương thức thanh toán.
Mẫu hợp đồng xây dựng sửa chữa nhà ở năm 2023

Mẫu hợp đồng xây dựng sửa chữa nhà ở

7.5 Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà xưởng

Tải miễn phí mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà xưởng

Hợp đồng xây dựng nhà xưởng là hợp đồng dân sự. Hợp đồng xây dựng nhà xưởng được sử dụng để quy định trách nhiệm, quyền hạn và nội dung thi công của các nhà thầu xây dựng trong hoạt động đầu tư xây dựng nhà xưởng. 

Các thành phần trong Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà xưởng chính có: 

 • Quy định về quy cách và chủng loại vật tư do nhà thầu cung cấp
 • Quy định thời gian thi công và hoàn thành
 • Giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán 
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo hành công trình, bảo hiểm
 • An toàn công trường
 • Trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu 
 • Các quy định về vi phạm, bồi thường, giải quyết tranh chấp và thanh lý hợp đồng
Mẫu hợp đồng xây dựng nhà xưởng 2023

Mẫu hợp đồng xây dựng nhà xưởng

7.6 Mẫu Hợp đồng xây dựng công trình trọn gói

Tải về MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TRỌN GÓI

Mẫu hợp đồng xây dựng công trình trọn gói bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

 • Khối lượng thi công theo bản vẽ. Quy cách nghiệm thu khối lượng thanh quyết toán.
 • Đơn giá vật liệu xây dựng và nhân công xây dựng  
 • Giá trị hợp đồng 
 • Phương thức thanh toán & các đợt thanh toán
 • Quy định về vật tư, máy thi công sử dụng trong quá trình thi công
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên. 
Mẫu hợp đồng xây dựng trọn gói năm 2023

Mẫu hợp đồng xây dựng trọn gói

Trên đây là bài viết tổng hợp 7 mẫu hợp đồng xây dựng thông dụng hiện nay. Bạn đọc vui lòng tải về các mẫu hợp đồng xây dựng đã đính kèm để sử dụng chính xác nhất. 

Doanh nghiệp bạn là Nhà thầu Xây dựng, chúng tôi gợi ý bạn trải nghiệm miễn phí demo phần mềm quản lý dự án thi công FastCons hỗ trợ quản lý tập trung các hợp đồng với đối tác, nhà cung cấp, thầu phụ, chủ đầu tư: Quản lý hợp đồng cung ứng vật tư, nhận thầu, giao thầu kèm khối lượng chi tiết ngay trên App.

Bên cạnh tính năng quản lý hợp đồng, hàng nghìn doanh nghiệp, nhà thầu Xây dựng lớn như STRACO, LAIMIAN, VNC… đang triển khai phần mềm quản lý dự án thi công FastCons để quản lý vật tư, tiến độ, khối lượng thi công thực tế dưới công trường, dữ liệu realtime, kết nối các phòng ban, khối công trường và văn phòng. 

—-

FastCons là Phần mềm quản lý dự án thi công xây dựng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam – một sản phẩm nằm trong hệ sinh thái các giải pháp chuyển đổi số của FastWork.vn. Tại FastWork, chúng tôi phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm chuyên sâu, tính năng chuẩn theo nghiệp vụ thực tế, giúp cho quá trình ứng dụng phần mềm nhanh chóng đạt hiệu quả cao ở từng lĩnh vực kinh doanh!

Nếu bạn quan tâm DEMO & trải nghiệm Giải pháp quản lý dự án xây dựng chuyên sâu – FastCons, vui lòng liên hệ hotline 0983-089-715 hoặc nhập thông tin vào form đăng ký!

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

Đăng ký nhận tin

Đăng ký mail để nhận những thông báo và ưu đãi từ FastCons.

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

  Khu vực:

  Liên hệ hỗ trợ nhanh:

  0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn