Cẩm nang 101 quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình 

Nội dung

Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình là quá trình quan trọng để đảm bảo sự tiến triển hiệu quả và đúng hẹn của dự án. Việc theo dõi và điều chỉnh tiến độ đòi hỏi sự chính xác, tương tác và sự quan sát tỉ mỉ. Bằng cách áp dụng các phương pháp quản lý tiến độ tiên tiến, nhà thầu và nhà quản lý có thể đảm bảo việc hoàn thành dự án theo kế hoạch, đồng thời tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và giảm thiểu rủi ro.

Bài viết này chúng tôi đã tổng hợp đầy đủ kiến thức về khái niệm, quy định, vai trò và các công cụ hữu ích để quản lý tiến độ thi công xây dựng hiệu quả. Mời bạn tham khảo

Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình là gì?

Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình tiếng anh là Construction progress management (viết tắt là CPM)

Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình là quá trình lập kế hoạch, theo dõi và điều chỉnh các hoạt động trong quá trình thi công xây dựng nhằm đảm bảo tiến độ được thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Quản lý tiến độ thi công bao gồm các công việc sau:

 • Lập kế hoạch: Quản lý tiến độ bắt đầu bằng việc xác định phạm vi công việc, lập kế hoạch tổ chức, phân công công việc và đặt mục tiêu tiến độ cho từng giai đoạn thi công.
 • Theo dõi tiến độ: Quản lý tiến độ liên tục theo dõi và ghi nhận tiến độ thi công thực tế so với kế hoạch. Các phương pháp như ghi nhật ký thi công, tạo báo cáo tiến độ, sử dụng biểu đồ Gantt, PERT/CPM, hay phần mềm quản lý dự án có thể được áp dụng để giúp theo dõi tiến độ một cách chính xác.
 • Điều chỉnh tiến độ: Nếu có sự chênh lệch giữa tiến độ thực tế và kế hoạch, quản lý tiến độ sẽ phải điều chỉnh để đảm bảo sự ổn định và hiệu quả của quá trình thi công. Điều chỉnh có thể bao gồm thay đổi phương pháp, tài nguyên, hoặc phân công lại công việc để đáp ứng tiến độ đã đề ra.
 • Giám sát tiến độ: Quản lý tiến độ cần thường xuyên kiểm tra công trình và giám sát các hoạt động thi công để đảm bảo việc thực hiện đúng theo tiến độ và chất lượng yêu cầu. Điều này bao gồm việc phối hợp với các bộ phận và nhà thầu khác, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình giúp đảm bảo rằng dự án được hoàn thành đúng tiến độ, giúp kiểm soát chi phí, tăng cường hiệu quả làm việc và đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

Vai trò của quản lý tiến độ thi công xây dựng

Trong quá trình xây dựng, việc giám sát và báo cáo tiến độ đóng vai trò quan trọng vì nó cho phép tất cả các bên liên quan có khả năng theo dõi dự án và giao tiếp trong thời gian thực. Điều này mang lại nhiều lợi ích quan trọng như sau:

Xác định sớm sự chậm trễ và nguy cơ tiềm ẩn

Bằng cách theo dõi tiến độ chặt chẽ, bản thân các nhà thầu xây dựng cũng như chủ đầu tư có thể phát hiện và xử lý sớm các vấn đề và sai sót trước khi chúng trở thành vấn đề lớn gây ảnh hưởng đến tiến độ hoặc ngân sách của dự án.

Cải thiện phân bổ nguồn lực

Việc biết được tình hình thi công hiện tại, kế hoạch thi công tiếp theo và kế hoạch sử dụng nguồn lực sẽ giúp nhà quản lý đánh giá khả năng hoàn thiện dự án thực tế và có các điều chỉnh, bổ sung nguồn lực kịp thời.

Giải quyết, hạn chế tranh chấp

Việc báo cáo định kỳ với các bản ghi được ghi lại có ngày tháng và được đóng dấu thời gian về tiến trình công việc, thay đổi và bằng chứng, giúp ngăn chặn tranh chấp tốn kém hoặc giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng.

Xây dựng, củng cố niềm tin giữa các bên

Thông báo tiến độ rõ ràng và thường xuyên cho chủ sở hữu sẽ tạo niềm tin rằng dự án được theo dõi và không có sự điều chỉnh bất ngờ nào liên quan đến lịch trình hoặc ngân sách.

Với những lợi ích nêu trên mà hoạt động báo cáo, giám sát tiến độ thi công xây dựng là bắt buộc giữa nhà thầu. Trong các hợp đồng xây dựng, việc lập báo cáo thi công hàng tuần được ghi rõ là trách nhiệm của nhà thầu với chủ đầu tư. Đối với bản thân nhà thầu, việc quản lý tiến ođọ thi công xây dựng công trình chặt chẽ sẽ giúp các nhà thầu hoàn thành cam kết thi công như trong hợp đồng, hạn chế rủi ro pháp lý. 

Quy định về quản lý tiến độ công trình theo Luật Xây dựng 

Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình là một phần quan trọng và được quy định theo luật pháp. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ và Thông tư số 174/2021/TT-BQP ngày 27/12/2021 của Bộ Quốc phòng đã cung cấp các quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, bao gồm cả quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình.

Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình cụ thể bao gồm:

 • Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trình;
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công;
 • Quản lý các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

Theo đó, quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình là một phần trong quá trình quản lý thi công xây dựng công trình. Để thực hiện quản lý tiến độ trong giai đoạn thi công xây dựng công trình, các hoạt động sau được thực hiện: phổ biến cho cán bộ công nhân viên về tiến độ thi công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, theo dõi và đôn đốc tình hình thi công, đề ra biện pháp xử lý khi có vấn đề xảy ra trong tiến độ thi công.

Nội dung quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 18 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và bao gồm:

 • Lập kế hoạch tiến độ thi công xây dựng công trình trước khi triển khai thi công. Kế hoạch này phải phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng và tiến độ tổng thể của dự án và cần được chủ đầu tư chấp thuận.
 • Kế hoạch tiến độ dự án xây dựng phải được lập cho từng giai đoạn theo tháng, quý, năm. Các công việc cụ thể, thứ tự ưu tiên và ước lượng thời gian thực hiện mỗi công việc được xác định trong kế hoạch.
 • Các bên liên quan có trách nhiệm giám sát và điều chỉnh tiến độ thi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư, bộ phận giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và các bên liên quan phải theo dõi và giám sát tiến độ thi công, đồng thời điều chỉnh tiến độ khi cần thiết để

Cách quản lý tiến độ thi công công trình hiệu quả 

Từ các khảo sát, nghiên cứu về phương pháp thực hiện thi công tại các công ty xây dựng hàng đầu, chúng tôi đã đúc kết ra các công cụ và phương pháp để quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Bao gồm:

Gợi ý cách quản lý tiến độ thi công công trình hiệu quả

Kết nối các bên liên quan trong một không gian kỹ thuật số duy nhất

Tạo kết nối giữa các bên liên quan trong một không gian kỹ thuật số duy nhất là bước quan trọng nhất để theo dõi tiến độ xây dựng. Điều này có thể được đạt thông qua triển khai phần mềm dựa trên đám mây và ứng dụng di động, cho phép chia sẻ thông tin theo thời gian thực từ mọi nơi – trong văn phòng hoặc trên hiện trường.

| Tham khảo ngay FastCons – Phần mềm quản lý tiến độ thi công dựa trên đám mây và mobile app

Một không gian cộng tác duy nhất nơi mọi bên liên quan chia sẻ thông tin cập nhật về dự án đồng nghĩa với việc cải thiện khả năng hiển thị và giao tiếp. Đồng thời, nó cũng nâng cao khả năng giám sát trạng thái của các khía cạnh quan trọng trong dự án, bao gồm:

 • Phân công nhiệm vụ và người thực hiện.
 • Các quy trình công việc như RFI (Yêu cầu Thông tin), đệ trình, thay đổi đơn đặt hàng, và danh sách đột xuất.
 • Vật liệu và thiết bị.
 • Chi phí hoạt động.

Tối ưu thông tin truyền đạt giữa văn phòng – công trình

Tối ưu trao đổi thông tin giữa các bộ phận, nhân sự giúp quản lý hiệu quả dự án thi công

Tối ưu hóa liên lạc giữa văn phòng và hiện trường với phần mềm tích hợp và ứng dụng di động là một phương pháp hữu ích khác để cải thiện vấn đề giám sát tiến độ thi công.

Theo một báo cáo năm 2021 về công nghệ xây dựng, hầu hết nhà thầu và công nhân xây dựng (90,9%) sử dụng điện thoại thông minh hàng ngày để báo cáo và ghi lại thông tin. Tuy nhiên, việc thiếu tích hợp giữa các ứng dụng đã gây ra vấn đề khiến hơn một nửa số người dùng phải chuyển dữ liệu thủ công, làm giảm tốc độ chia sẻ thông tin và gây ra lỗi. 

Ở Việt Nam, các nhà thầu xây dựng thường có thói quen chia sẻ thông tin, trao đổi qua zalo tuy nhiên sẽ gây khó nếu muốn tổng hợp và tra cứu, chưa kể khả năng trôi tin nhắn gây sót thông tin tới các cá nhân liên quan.

Hiểu rõ tiến độ dự án thông qua hình ảnh trực quan.

Hình ảnh chụp, hình ảnh máy bay không người lái và thậm chí cả hình ảnh vệ tinh ngày càng được sử dụng thường xuyên để cung cấp cái nhìn thực tế về quá trình xây dựng dự án. Khi sử dụng đúng cách và định kỳ, chúng tạo ra một bản ghi trực quan về tiến độ dự án.

Hình ảnh chụp 

Chụp hình công trường trên di động báo cáo tiến độ (ảnh minh họa)

Hình ảnh cung cấp thông tin chính xác hơn và nhanh hơn văn bản, và dễ dàng để xem xét. Điều này giúp giảm sai sót thông tin và tăng tốc quy trình công việc như RFI hoặc thay đổi đơn đặt hàng.

Hình ảnh có dấu thời gian và vị trí địa lý, cho phép hiển thị thời gian và địa điểm chụp. Điều này có thể rất hữu ích trong việc giải quyết tranh chấp.

Công nhân, kỹ sư công trường có thể dễ dàng chụp ảnh tiến độ xây dựng bằng điện thoại thông minh, sau đó tải lên đám mây để chia sẻ thông tin với các bên liên quan. 

Hình ảnh máy bay không người lái

Máy bay không người lái (UAV) đơn giản và tiết kiệm chi phí cho việc ghi lại tiến độ thường xuyên. Chúng cung cấp nhanh chóng hình ảnh toàn diện về địa điểm xây dựng, đặc biệt hữu ích cho các dự án rộng lớn.

UAV có thể truyền thông tin đến phần mềm liên kết trong quá trình bay, cho phép nhóm xem ngay lập tức hình ảnh tiến trình.

Ngoài ra, UAV cung cấp thông tin ngoài tầm nhìn, ví dụ như đo đạc sự thay đổi độ cao trong trường hợp đào đất. Khi được so sánh theo thời gian, thông tin này sẽ chính xác hiển thị lượng vật liệu đã được di chuyển, là một chỉ báo về tiến độ công việc. Tuy nhiên ngoài việc đầu tư chi phí có thể khá đắt, thì bạn cần một kỹ sư chuyên môn có khả năng điều khiển và sử dụng thành thạo UAV để cho được kết quả thông tin chính xác nhất. 

Hình ảnh vệ tinh

Hình ảnh vệ tinh là một cách khác để ghi lại tiến độ dự án một cách trực quan, mặc dù không nhanh như ảnh tại công trường hoặc hình ảnh từ máy bay không người lái.

Để thu thập hình ảnh vệ tinh, bạn cần đăng ký dịch vụ để chụp và gửi hình ảnh dựa trên khu vực, tần suất, phạm vi và độ phân giải mong muốn.

Giống như ảnh và hình ảnh từ máy bay không người lái, hình ảnh vệ tinh được chụp theo thời gian và có thể so sánh để đánh giá tiến độ và xác định sự phù hợp với lịch trình công việc.

Ngoài việc hiển thị tiến độ xây dựng, hình ảnh vệ tinh cung cấp bối cảnh thế giới thực chính xác khi dữ liệu dự án được đưa lên bản đồ kỹ thuật số

Phần mềm quản lý tiến độ thi công thay thế excel

Ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, các phần mềm mới trong ngành Xây dựng cũng xuất hiện để tham gia vào quá trình thi công, cải tiến quy trình và hiệu quả thi công. 

Số hóa, chuyển đổi số doanh nghiệp xây dựng là mục tiêu cấp thiết hiện nay. Số hóa nên bắt đầu từ những hoạt động cơ bản nhất. Tìm hiểu nhanh 3+ phần mềm hỗ trợ số hóa quản lý doanh nghiệp xây dựng toàn diện phổ biến.

Tìm kiếm một giải pháp phần mềm giám sát tiến độ xây dựng phù hợp thay thế cho Excel, báo cáo giấy, giao tiếp qua email/zalo… có thể mang lại nhiều lợi ích trong việc quản lý dự án xây dựng. Đây là một cách để tăng cường khả năng phản ứng nhanh chóng đối với các vấn đề, tăng cường khả năng chia sẻ thông tin và cung cấp cơ sở tốt hơn cho việc theo dõi, xúc tiến tiến độ công trình.  

Bạn có thể chọn trong các phần mềm nước ngoài như Sablono, Oracle, Aphex,.. hay phần mềm FastCons của Việt Nam để quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình, tùy theo nhu cầu và tài chính mà bạn có thể đầu tư cho một phần mềm. 

phần mềm quản lý dự án xây dựng FastCons

Nhìn chung, gợi ý từ chúng tôi là bạn nên tìm hiểu và chọn các phần mềm giám sát tiến độ xây dựng đáp ứng những tiêu chí sau đây: 

 • Theo dõi thời gian thực: Cho phép theo dõi hoạt động thi công tại công trường theo thời gian thực: tình hình thi công các hạng mục, nguồn lực sử dụng, mức độ đáp ứng kế hoạch và khả năng theo dõi chi phí.  
 • Hệ thống tập trung: Sử dụng trên 1 nền tảng duy nhất, cho phép truy cập mọi lúc mọi nơi và các cá nhân được cấp quyền truy cập các thông tin liên quan theo quyền hạn công việc.  
 • Báo cáo tích hợp: Có khả năng tổng hợp, thống kê và trích xuất báo cáo tự động đánh giá tình hình tiến độ thi công thay thế cho con người. 
 • Giải pháp dựa trên đám mây: Phần mềm phải được xây dựng từ công nghệ Cloud, cho phép truy cập từ bất kỳ đâu, bất kỳ thiết bị nào chỉ cần kết nối internet. 
 • Thúc đẩy sự hợp tác: Chia sẻ tài nguyên, thông tin giữa các nhóm thông qua phần mềm. Cập nhật thay đổi & chỉ đạo xuyên suốt giữa quản lý – nhân viên thông qua phần mềm.  

Các phần mềm sở hữu đầy đủ các tính năng trên sẽ giúp tăng tính linh hoạt và tiện lợi trong việc quản lý dự án. Khả năng xử lý dữ liệu – tổng hợp thông tin chính xác – tự động – tức thời chính là lý do vì sao các nhà thầu xây dựng nên áp dụng phần mềm ngay từ hôm nay thay cho các công cụ báo cáo truyền thống. 

Review phần mềm FastCons quản lý tiến độ công trình xây dựng

FastCons là công cụ quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình hiệu quả – chi phí rẻ – make in Việt Nam. 

Phần mềm được xây dựng bởi các kỹ sư Việt Nam, xuất phát từ thực tế công tác chỉ đạo thực thi thi công của các công trình xây dựng để lập trình tính năng, do đó tính phù hợp với các nhà thầu xây dựng trong nước là rất cao. 

Giao diện báo cáo tiến độ thi công tổng quan trên phần mềm FastCons

Phần mềm FastCons sở hữu nhiều tính năng hay:

 • Quản lý chi tiết tiến độ từng công việc, từng hạng mục, từng dự án
 • Báo cáo, cảnh báo các vấn đề chậm tiến độ công việc, chậm giai đoạn, chậm toàn dự án 
 • Lập nhật ký thi công báo cáo khối lượng thực hiện hàng ngày thay cho sổ thi công 
 • Tự động tổng hợp tính toán bảng khối lượng, bảng tiến độ, bảng nhân công/máy/vật tư…
 • Đối chiếu với kế hoạch để tính toán KPI hoàn thiện dự án (Xem thêm các chỉ số KPI đo lường trong doanh nghiệp Xây dựng)
 • Cảnh báo vượt định mức dự toán v.v…

Thay vì phải tạo nhiều file excel, thư mục để quản lý cho từng dự án. Bạn chỉ cần tạo các dự án tương ứng trên phần mềm, thêm nhân viên, phân quyền để tổ chức quản lý dự án tập trung, hiệu quả hơn. 

Với app mobile, đội chỉ huy công trường cũng có thể nhanh chóng báo cáo tình hình thực tế tại công trường về trung tâm chỉ huy thay vì phải chờ điền file, tổng hợp excel, họp giao ban… 

Dưới đây là video giới thiệu nhanh về phần mềm quản lý dự án thi công FastCons

Giải pháp FastCons với nhiều lợi ích và chi phí hợp lý đang được áp dụng rộng rãi ở các doanh nghiệp xây dựng trên cả nước, lĩnh vực Giao thông, hạ tầng, cơ điện, xây lắp,v.v… như: Thủy điện ĐăkRông, Giao thông Sóc Trăng, Constrexim, Viglacera, 319.5, TrustCons, Laimian, FBV, Xây dựng Phú cường, AHH Group, PC1… 

Nếu bạn quan tâm và muốn nhận demo phần mềm FastCons, hãy liên hệ chúng tôi qua hotline 0983-089-715 hoặc nhập thông tin tại form dưới đây để được hỗ trợ 1-1 với chuyên viên tư vấn!

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

  Khu vực:

  Liên hệ hỗ trợ nhanh:

  0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn