Chưa phân loại

Kiến thức, tài liệu chọn lọc, hướng dẫn quản lý dự án xây dựng

giám sát khảo sát xây dựng

Nội dung và quy định mới nhất về giám sát khảo sát xây dựng

Giám sát khảo sát xây dựng là một trong các hoạt động quan trọng được quy định trong nội dung quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng cũng như quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tuy nhiên hiện trạng hiện nay, phần lớn Chủ đầu

Định mức chi phí đầu tư xây dựng

Tổng hợp định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Định mức chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng theo Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng quy định đầy đủ và rõ ràng các định mức cho từng loại chi phí

Mẫu báo cáo giám sát thi công công trình – Tải miễn phí

Biểu mẫu báo cáo giám sát thi công công trình xây dựng là mẫu báo cáo được sử dụng để báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát thực tế tai công trình xây dựng và ghi nhận vấn đề về tiến độ, chất lượng công trình để

Phần mềm quản lý dự án thi công chuyên sâu FastCons

Được tin tưởng sử dụng bởi 3500 Doanh nghiệp, Nhà thầu Xây dựng

Phần mềm quản lý dự án thi công chuyên sâu FastCons

Được tin tưởng sử dụng bởi 3500 Doanh nghiệp, Nhà thầu Xây dựng

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

    Khu vực:

    Liên hệ hỗ trợ nhanh:

    0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn