Zalo Youtube Phone

Mẫu công văn, giấy mời nghiệm thu công trình mới (tải free)

Nội dung

Giấy mời nghiệm thu công trình hay công văn mời nghiệm thu công trình là các tài liệu được sử dụng phổ biến ở giai đoạn làm nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Văn bản này nhằm thông báo cho các bên liên quan về việc nghiệm thu, do đó sẽ có những quy định nội dung nhất định cần tuân theo. 

Bài viết này FastCons sẽ hướng dẫn bạn cách viết nội dung một mẫu giấy mời nghiệm thu công trình và chia sẻ bạn các mẫu giấy mời, công văn, mẫu thư mời nghiệm thu công trình xây dựng chuẩn 2023 để bạn tải về sử dụng. 

Giấy mời nghiệm thu công trình là gì?

Giấy mời nghiệm thu công trình là một tài liệu chính thức được sử dụng để mời các đơn vị hoặc cá nhân tham gia quá trình thi công công trình xây dựng đến chứng kiến buổi nghiệm thu hoàn thành công trình. Nó có vai trò quan trọng trong việc thông báo và mời các bên liên quan tham gia vào quá trình nghiệm thu công trình.

Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết và chính xác, giấy mời thực hiện nghiệm thu công trình giúp đảm bảo sự hiểu rõ và sự tham gia đúng đắn của các bên liên quan trong quá trình nghiệm thu công trình, từ đó đảm bảo tính chính xác và công bằng trong đánh giá kết quả của công trình.

Phân biệt giấy mời với Công văn mời nghiệm thu công trình

Công văn nghiệm thu công trình là một loại công văn chính thức được sử dụng để ghi nhận quá trình nghiệm thu và kết quả đánh giá của công trình xây dựng. Nó được tạo ra sau khi buổi nghiệm thu hoàn thành công trình diễn ra, và có tác dụng chứng nhận rằng công trình đã hoàn thành theo đúng yêu cầu kỹ thuật và các quy định liên quan.

Công văn mời nghiệm thu công trình là gì?
Công văn mời nghiệm thu công trình là gì?

Công văn nghiệm thu và giấy mời nghiệm thu công trình là hai loại tài liệu khác nhau, với mục đích và nội dung cụ thể riêng.

1/ Giấy mời nghiệm thu công trình:

 • Mục đích: Giấy mời nghiệm thu được sử dụng để mời các đơn vị hoặc cá nhân tham gia quá trình thi công công trình đến chứng kiến buổi nghiệm thu hoàn thành công trình.
 • Nội dung: Giấy mời nghiệm thu thường chứa thông tin về tên đơn vị tổ chức nghiệm thu, số hiệu giấy mời, ngày thư mời, mục đích và phạm vi nghiệm thu, thời gian và địa điểm diễn ra buổi nghiệm thu, danh sách các thành phần được mời tham dự, yêu cầu chuẩn bị, thông tin liên hệ và lời mời chính thức.

2/ Công văn nghiệm thu công trình:

 • Mục đích: Công văn nghiệm thu được tạo ra sau buổi nghiệm thu hoàn thành công trình và có tác dụng chứng nhận rằng công trình đã hoàn thành theo đúng yêu cầu kỹ thuật và các quy định liên quan.
 • Nội dung: Công văn nghiệm thu thường chứa thông tin về công trình (tên, địa điểm, mục đích xây dựng), danh sách các bên tham gia nghiệm thu, đánh giá về chất lượng và hiệu suất của công trình, các điều kiện, tiêu chuẩn và quy định đã được kiểm tra, đánh giá, kết luận về kết quả nghiệm thu và các yêu cầu cần thực hiện sau nghiệm thu.

Tóm lại, giấy mời nghiệm thu công trình dùng để mời các bên tham gia buổi nghiệm thu, trong khi công văn nghiệm thu công trình được tạo ra sau buổi nghiệm thu để chứng nhận hoàn thành của công trình và đánh giá kết quả.

Nội dung giấy mời nghiệm thu công trình

Nội dung giấy mời nghiệm thu công trình thường tuân theo các quy định và tiêu chuẩn của mỗi tổ chức hoặc ngành công nghiệp cụ thể. Tuy nhiên, dưới đây là một mô tả tổng quát về các phần thông tin quan trọng thường được bao gồm trong giấy mời thực hiện nghiệm thu công trình:

1/ Thông tin cơ bản:

 • Tên đơn vị mời: Tên đơn vị/công ty tổ chức nghiệm thu công trình.
 • Số hiệu giấy mời: Số hiệu định danh cho giấy mời.
 • Ngày thư mời: Ngày mà giấy mời được gửi đi.

2/ Mục đích và phạm vi nghiệm thu:

 • Mô tả mục đích chính của buổi nghiệm thu: Kiểm tra, đánh giá và xác nhận hoàn thành công trình.
 • Phạm vi nghiệm thu: Các hạng mục công trình, công việc, và yêu cầu được nghiệm thu.

3/ Thời gian và địa điểm nghiệm thu:

 • Ngày và giờ diễn ra buổi nghiệm thu.
 • Địa điểm nghiệm thu: Tên địa điểm và địa chỉ chi tiết.

4/ Thành phần tham dự:

 • Liệt kê tên và chức vụ của các đại diện được mời tham dự buổi nghiệm thu, bao gồm cả đơn vị tổ chức nghiệm thu và các đơn vị liên quan.

5/ Yêu cầu chuẩn bị:

 • Cung cấp thông tin về các yêu cầu chuẩn bị trước buổi nghiệm thu, ví dụ: tài liệu cần chuẩn bị, thông tin kỹ thuật, báo cáo, và các tài sản liên quan khác.

6/ Thông tin liên hệ:

 • Cung cấp thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm hoặc đại diện của đơn vị tổ chức nghiệm thu, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ văn phòng.

7/ Lời mời và lời chào:

 • Lời chào mời chân thành và lời mời chính thức tham dự buổi nghiệm thu.
 • Lời cảm ơn và sự mong đợi sự hợp tác của đơn vị được mời
Tham khảo sơ đồ quy trình quản lý công nợ phải thu trong doanh nghiệp Xây dựng

Cách viết giấy mời nghiệm thu công trình 

Cách viết thư mời nghiệm thu công trình cần được gửi tới đầy đủ các đơn vị tham gia vào quá trình thi công để mời tới buổi nghiệm thu chứng kiến lễ nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Cách viết nội dung thư mời cần đủ thông tin nơi tổ chức, mục đích ý nghĩa và cách viết cần trang trọng, ngắn gọn, không câu nệ.

Phần mở đầu thư mời:

 • Tên đơn vị: [Tên đơn vị của quý vị]
 • Số hiệu thư mời: [Số hiệu thư mời, được trình bày ở phía bên trái]
 • Căn chỉnh: Số hiệu thư mời được căn chỉnh cân đối với phần trình bày quốc hiệu và tiêu ngữ ở phía bên phải.
 • Tiếp theo, tiêu đề thư mời được viết rõ ràng bằng chữ in hoa nổi bật và căn giữa văn bản, cùng với các căn cứ thực hiện thư mời nghiệm thu công trình.

Phần nội dung chính của thư mời:

 • Thành phần tham dự: Quý vị được mời tham dự buổi nghiệm thu, đại diện cho [danh sách các đơn vị tham gia công trình].
 • Thời gian: Buổi nghiệm thu dự kiến diễn ra vào [ngày] lúc [giờ].
 • Địa điểm: Buổi nghiệm thu sẽ được tổ chức tại [địa điểm].

Phần cuối của thư mời:

 • Lời chào & cảm ơn: Chúng tôi mong quý vị có thể tham dự buổi nghiệm thu và chứng kiến quá trình hoàn thành công trình. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của quý vị.
 • [Chữ ký của đại diện đơn vị mời]
 • [Tên đại diện đơn vị mời]
 • [Tên đơn vị]
 • [Nơi nhận thư mời]
Gợi ý bạn tham khảo: Đánh giá 5 phần mềm nghiệm thu dự xây phổ biến hiện nay

Mẫu giấy mời nghiệm thu công trình

Dưới đây là mẫu giấy mời nghiệm thu công trình đã được ban hành. Chúng tôi sử dụng mẫu chuẩn để bạn tham khảo cách viết và bố cục nội dung. Bạn có thể tải về sử dụng theo format viết giấymời nghiệm thu công trình như văn bản dưới đây và thay vào các nội dung tương ứng.

Mẫu thư mời nghiệm thu công trình hoàn thành
Mẫu thư mời nghiệm thu công trình hoàn thành

Mẫu thư mời nghiệm thu công trình xây dựng

Dưới đây là mẫu thư mời với các thành phần nội dung cơ bản. Mời bạn tải về sử dụng vào công việc và điền các thông tin tương ứng.

Mẫu thư mời nghiệm thu công trình xây dựng
Mẫu thư mời nghiệm thu công trình xây dựng

Mẫu công văn mời nghiệm thu công trình 

Dưới đây là mẫu công văn mời nghiệm thu công trình file word đã được soạn theo mẫu chuẩn thông hành hiện nay. Bạn tải về sử dụng chỉ cần thêm các thông tin tương ứng.

Mẫu văn bản công văn mời nghiệm thu công trình
Mẫu văn bản công văn mời nghiệm thu công trình

Các lưu ý khi thực hiện nghiệm thu công trình

1/ Quy định về nghiệm thu công trình cần nắm rõ

Việc nghiệm thu công trình xây dựng phải được thực hiện theo căn cứ quy định tại Điều 21 Nghị định 06/2021/NĐ-CP như sau:

  • Người giám sát và người phụ trách kỹ thuật thi công thực hiện nghiệm thu để tiến hành thi công dựa trên kế hoạch thí nghiệm và tiến độ thi công thực tế.
  • Kết quả nghiệm thu được ghi nhận bằng biên bản cho từng công việc xây dựng trong hạng mục công trình.
  • Người giám sát căn cứ vào hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, kết quả kiểm tra, thí nghiệm vật liệu và thiết bị liên quan để kiểm tra công việc xây dựng theo yêu cầu nghiệm thu.
  • Nghiệm thu và xác nhận bằng biên bản phải được hoàn thành trong vòng tối đa 24 giờ kể từ khi thông báo nghiệm thu được nhận.
  • Trường hợp không đồng ý nghiệm thu, lý do phải được thông báo bằng văn bản cho nhà thầu thi công xây dựng.

  2/ Sử dụng phần mềm hỗ trợ làm nghiệm thu

  Hiện nay trong ngành xây dựng có rất nhiều các phần mềm được đưa vào sử dụng để thực hiện dự án như các phần mềm dự toán, phần mềm thiết kế, các công cụ bóc tách khối lượng, tính toán giá công trình, các công nghệ VR/AR, các phần mềm BIM, phần mềm FastCons quản lý thi công…

   Phần mềm FastCons cho phép các kỹ sư công trình ghi lại toàn bộ tiến trình thi công các công trình xây dựng. Thông qua nhật ký thi công được lập online trên app mobile, không chỉ thuận tiện hơn báo cáo giấy, mà tất cả thông tin trong nhật ký hàng ngày sẽ được phần mềm tự động đẩy vào báo cáo thống kê khối lượng, tiến độ và chi phí thi công. 

   Kỹ sư, chỉ huy công trình có thể xuất báo cáo này từ phần mềm để phục vụ quá trình lập nghiệm thu, thanh toán công trình thay chjo việc tổng hợp thủ công trước đây.  

   Trên đây là toàn bộ nội dung mà ban biên tập FastCons đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc các mẫu giấy mời nghiệm thu công trình, mẫu công văn yêu cầu nghiệm thu công trình… để bạn tải về sử dụng. Nếu bạn quan tâm phần mềm FastCons hỗ trợ quản lý tiến độ & lập bảng khối lượng thi công, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn & DEMO miễn phí.

   Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

   Leave a Reply

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Bài viết mới

   Đăng ký nhận tin

   Đăng ký mail để nhận những thông báo và ưu đãi từ FastCons.

   Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

   Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

    Khu vực:

    Liên hệ hỗ trợ nhanh:

    0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn