Zalo Youtube Phone

Tải mẫu báo cáo tiến độ thi công chuẩn (2023)

Nội dung

Báo cáo tiến độ thi công là công tác vô cùng quan trọng trong hoạt động thi công các dự án xây dựng. Việc liên tục cập nhật tiến độ thông qua các báo cáo thi công hàng ngày, hàng tuần gửi về, Ban quản lý dự án sẽ có những thông tin cần thiết để đánh giá tình hình thi công dưới công trường sát với thực tế. 

Việc báo cáo tiến độ thi công công trình xây dựng sẽ giúp đảm bảo lợi ích quyền lợi của các bên liên quan, đảm bảo hoàn thành dự án trong phạm vi thời gian và ngân sách cho phép.  

Mời bạn tham khảo bài viết chi tiết dưới đây để biết một mẫu báo cáo tiến độ thi công chuẩn gồm những gì? Và trách nhiệm của các bên trong công tác báo cáo tiến độ thi công được quy định như thế nào và tải về mẫu báo cáo thi công chuẩn 2023. 

Báo cáo tiến độ thi công xây dựng là gì? 

Báo cáo tiến độ thi công xây dựng công trình tiếng Anh là Report on the construction progress of the project.

Báo cáo tiến độ thi công là công tác bắt buộc trong hoạt động quản lý xây dựng, nhằm báo cáo chi tiết và cập nhật tình hình thi công, tiến độ hoàn thành công trình thực tế so với kế hoạch để đánh giá hiệu quả công tác xây lắp, phát hiện vấn đề ở từng hạng mục thi công và thực hiện các điều chỉnh kịp thời. 

Mẫu báo cáo tiến độ thi công nhà thầu là tài liệu bắt buộc theo quy định của Pháp luật, là trách nhiệm của nhà thầu cần thực hiện để báo cáo tình hình thi công thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư.  

Một báo cáo tiến độ thi công công trình phải trả lời các câu hỏi:  

 • Khối lượng công tác xây lắp đã hoàn thành
 • Phần công tác xây lắp còn chưa được thực hiện
 • Vấn đề, khiếm khuyết ghi nhận trong quá trình thi công
 • Tình hình chung của dự án tại thời điểm báo cáo
Tìm hiểu thêm: File mẫu & hướng dẫn lập tiến độ thi công bằng Project

Quy định về báo cáo tiến độ thi công dự án

Theo Điều 18 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định về quản lý tiến độ thi công xây dựng như sau:

 • Công trình xây dựng trước khi triển khai thi công phải được nhà thầu lập tiến độ thi công xây dựng phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng và tiến độ tổng thể của dự án, được chủ đầu tư chấp thuận.
 • Đối với công trình xây dựng có quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài thì tiến độ xây dựng công trình được lập cho từng giai đoạn theo tháng, quý, năm.
 • Chủ đầu tư, bộ phận giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án.
 • Trường hợp xét thấy tiến độ thi công xây dựng tổng thể của công trình bị kéo dài thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định điều chỉnh tiến độ tổng thể.

Trong đó, công tác báo cáo tiến độ thi công dự án và báo cáo quản lý tiến độ dự án bao gồm các nội dung sau: 

 • Thực hiện quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng; 
 • Thực hiện việc quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng; 
 • Thực hiện quản lý khối lượng thi công công trình xây dựng; 
 • Thực hiện việc quản lý an toàn lao động, đảm bảo môi trường xây dựng đạt tiêu chuẩn trong thi công xây dựng công trình; 
 • Thực hiện quản lý tất cả các chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình
Câu chuyện khách hàng: Tổng Công ty Đầu tư Hợp Nghĩa số hóa vận hành dự án xây dựng trên phần mềm FastCons

Yêu cầu khi lập báo cáo tiến độ thi công công trình

Báo cáo tiến độ thi công công trình là công việc bắt buộc của nhà thầu xây dựng cần làm trong suốt quá trình thực hiện thi công dự án. 

Trong quá trình kiểm soát thi công, người lập báo cáo tiến độ thi công cần xác định công tác thi công thực hiện công trình có đảm bảo các nguyên tắc dưới đây hay không để đưa ra các đánh giá tổng quan về tình hình dự án và đề xuất biện pháp khắc phục. Việc quản lý thi công xây dựng công trình về nguyên tắc cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

 • Bám sát quy định về tiến độ thi công xây dựng công trình
 • Đảm bảo đúng thời gian theo cam kết với chủ đầu tư
 • Phân bổ nhân lực hợp lý
 • Tiến độ thi công công trình phù hợp với nguồn cung

Báo cáo về tiến độ thi công công trình xây dựng cần sử dụng đúng mẫu theo quy định và văn bản đã ban hành của Bộ xây dựng. Tùy loại báo cáo sẽ có hình thức và quy chuẩn khác nhau. Nhìn chung, một mẫu báo cáo tiến độ thi công dự án gồm một số nội dung sau 

 • Thông tin công trình xây dựng
 • Địa điểm thực hiện hạng mục
 • Nội dung công việc thi công xây dựng công trình
 • Tiến độ thi công theo ngày
Tổng hợp đánh giá chi tiết phần mềm lập tiến độ thi công FastCons: Những doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng lớn đang triển khai FastCons.

Mẫu báo cáo tiến độ thi công nhà thầu

Mẫu báo cáo tiến độ thi công nhà thầu được quy định tại phụ lục IVA, ban hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP. 

Quy định nêu rõ bên thực hiện công trình, nhà thầu xây dựng phải thực hiện báo cáo tiến độ thi công dự án và báo cáo cho chủ đầu tư, nhằm mục đích quản lý tiến độ thi công công trình, giải trình phát sinh và đưa ra phương án thi công hợp lý nhằm đảm bảo hoàn thiện các hạng mục đã ký kết trong hợp đồng.  

Mẫu báo cáo tiến độ thi công nhà thầu 2023
Mẫu báo cáo tiến độ thi công nhà thầu 2023

Mẫu báo cáo tiến độ thi công hàng tuần

Mẫu báo cáo tuần thi công xây dựng được viết và trình bày theo mẫu phụ lục quy định tại Phụ Lục IVA: Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

Mẫu báo cáo tuần được sử dụng để báo cáo hàng tuần định kỳ về công tác giám sát thi công và thực hiện thi công thực tế.

Mẫu báo cáo tiến độ thi công theo tuần
Mẫu báo cáo tiến độ thi công theo tuần

Mẫu báo cáo chậm tiến độ thi công

Mẫu giải trình/công văn về việc chậm tiến độ thi công là mẫu văn bản được sử dụng để giải trình về việc chậm tiến độ thi công.

Mẫu báo cáo chậm tiến độ thi công được sử dụng để thông báo về việc chậm tiến độ trong thực hiện dự án, công trình tới các cá nhân/ tổ chức có quyền hạn liên quan nắm bắt thông tin, ghi nhận thông tin giải trình lý do chậm tiến độ để đưa ra các phương thức hỗ trợ xử lý vấn đề kịp thời theo đúng quy định của Pháp luật.  

Mẫu giải trình về việc chậm tiến độ thi công gồm 2 phần:

 • Thông tin cá nhân, tổ chức giải trình
 • Nội dung giải trình

>>> TẢI VỀ Mẫu báo cáo chậm tiến độ thi công 

Mẫu báo cáo giải trình chậm tiến độ thi công
Mẫu báo cáo giải trình chậm tiến độ thi công

Mẫu Excel kế hoạch và báo cáo tiến độ thi công

Mẫu số 1:

Tải miễn phí mẫu Excel báo cáo tiến độ thi công

Mẫu số 2:

Mẫu excel kiểm soát tiến độ thi công hàng tuầnDownload bảng tiến độ thi công excel tại đây

Gợi ý bạn tham khảo thêm các mẫu quản lý tiến độ thi công tại đây.

Báo cáo tiến độ thi công đơn giản với phần mềm FastCons

Sử dụng phần mềm FastCons như một công cụ báo cáo tiến độ thi công công trình trực tuyến dành cho các kỹ sư giám sát thi công xây dựng. 

Phần mềm FastCons chuyên sâu để quản lý tiến độ thi công
Phần mềm FastCons chuyên sâu để quản lý tiến độ thi công

Thay vì sử dụng báo cáo giấy hay file excel, kỹ sư giám sát công trình có thể truy cập app FastCons trên mobile để lập nhật ký thi công, báo cáo tiến độ và khối lượng thi công hàng ngày một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Từ báo cáo nhật ký thi công hàng ngày được gửi về, phần mềm sẽ tự động tổng hợp báo cáo vật tư, báo cáo khối lượng, báo cáo nhân công và tính toán tiến độ thực tế so với kế hoạch để đưa ra các cảnh báo quan trọng về dự án cho các nhà thầu xây dựng. 

Sử dụng phần mềm, ngay lập tức các nhà quản lý dự án có thể biết các hạng mục, công việc nào đang xảy ra tình trạng chậm tiến độ và đánh giá tình hình thi công tổng quan toàn dự án đang đúng hay chậm kế hoạch để điều chỉnh kịp thời. 

Giao diện dashboard báo cáo tiến độ thi công tổng quan một dự án
Giao diện dashboard báo cáo tiến độ thi công tổng quan một dự án

Ưu điểm khi sử dụng phần mềm FastCons báo cáo tiến độ thi công:

 • Sử dụng online, dễ dàng lập báo cáo trực tiếp ngay tại công trường
 • Báo cáo các hạng mục, công việc xây lắp kèm khối lượng thi công thực tế trong ngày
 • Nhận cảnh báo khi xảy ra tình trạng chậm tiến độ hoặc thi công vượt định mức

Gợi ý bạn xem thêm video giới thiệu giải pháp quản lý dự án xây dựng toàn diện dưới đây.

Phần mềm FastCons đang được các nhà thầu xây dựng trên toàn quốc đưa vào áp dụng để quản lý và báo cáo tiến độ thi công hiệu quả hơn như: EVNPECC4, Straco, VNC, Xây dựng Cát Tường, Lovico Group…

Quý doanh nghiệp quan tâm trải nghiệm demo phần mềm FastCons, vui lòng đăng ký ở form dưới đây hoặc liên hệ hotline 0983-089-715.

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

Đăng ký nhận tin

Đăng ký mail để nhận những thông báo và ưu đãi từ FastCons.

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

  Khu vực:

  Liên hệ hỗ trợ nhanh:

  0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn