Zalo Youtube Phone

Mẫu báo cáo khối lượng thi công xây dựng chuẩn ( tải miễn phí file Excel & Docx)

Nội dung

Để theo dõi và đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình theo đúng kế hoạch thì việc giám sát thi công xây dựng là công tác bắt buộc tiến hành thường xuyên, định kỳ. Giám sát công trình sẽ có trách nhiệm lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng theo ngày, tuần, tháng với các hạng mục thi công và trên toàn gói thầu. 

Để phục vụ cho hoạt động này, Nhà nước đã có những quy định, nghị định rất cụ thể ban hành kèm theo Mẫu báo cáo khối lượng thi công xây dựng. 

Để tìm hiểu Mẫu báo cáo ngày và tuần khối lượng thi công dành cho nhà thầu xây dựng, mời bạn tham khảo bài viết chi tiết dưới đây.  

Vai trò của lập báo cáo khối lượng thi công

Vai trò của việc lập báo cáo khối lượng thi công trong dự án xây dựng là rất quan trọng và đóng góp vào quản lý dự án và quản lý chi phí của dự án. Dưới đây là một số vai trò chính của báo cáo khối lượng thi công:

 • Đo lường tiến độ thi công: Báo cáo khối lượng thi công giúp đo lường tiến độ thi công của dự án bằng cách theo dõi và ghi nhận số lượng công việc đã được hoàn thành. Nó cung cấp thông tin đối chiếu giữa tiến độ dự kiến và tiến độ thực tế, giúp đánh giá xem dự án đang diễn ra đúng kế hoạch hay chậm tiến độ.
 • Quản lý nguồn lực: Báo cáo khối lượng thi công cung cấp thông tin về khối lượng công việc đã hoàn thành, từ đó giúp quản lý nguồn lực như lao động, vật liệu, máy móc, v.v. theo dõi và kiểm soát hiệu quả hơn. Nó giúp đảm bảo rằng nguồn lực được phân bổ hợp lý, giúp tránh lãng phí và tiết kiệm chi phí. (Tìm hiểu cách phần mềm FastCons quản lý khối lượng nhận thầu, quản lý sản lượng giao thầu, quản lý nghiệm thu công trình và tự động tổng hợp báo cáo khối lượng online & dữ liệu realtime)
 • Định giá công trình: Báo cáo khối lượng thi công cung cấp thông tin về khối lượng thi công đã hoàn thành, từ đó giúp định giá công trình. Điều này giúp chủ đầu tư và nhà thầu đánh giá chính xác giá trị công trình đã hoàn thành, đồng thời cũng giúp đưa ra các quyết định về thanh toán, hợp đồng và các khoản phí liên quan.
 • Kiểm soát chất lượng: Báo cáo khối lượng thi công cũng có thể liên quan đến việc kiểm soát chất lượng của công trình. Bằng cách theo dõi khối lượng thi công, người quản lý dự án có thể đối chiếu với các tiêu chuẩn chất lượng được đề ra và đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn đó.
 • Phản ánh tiến độ tài chính: Báo cáo khối lượng thi công cũng là một công cụ quan trọng để phản ánh tiến độ tài chính của dự án thông qua ghi chép về khối lượng nguồn lực vật tư/ nhân công đã sử dụng cho thi công.

Do vậy, công tác lập báo cáo khối lượng thi công là một vấn đề mà các nhà thầu xây dựng cần chú ý thực hiện theo đúng thực tế và các quy định, luật pháp hiện hành.

Phần mềm quản lý thi công FastCons thống kê tự động 20 mẫu báo cáo thi công hàng ngày! Tìm hiểu chi tiết.

Mẫu báo cáo khối lượng thi công gồm những gì?

Báo cáo thi công xây dựng bao gồm 2 loại chính là:

 • Mẫu báo cáo tuần thi công xây dựng là mẫu báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình định kỳ tuần. Báo cáo gồm những đánh giá, thống kê và đề xuất kiến nghị phù hợp để đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công trình.
 • Mẫu báo cáo khối lượng thi công ngày: thường tương đương với nhật ký thi công lập hàng ngày
Quy định và Luật liên quan tới báo cáo khối lượng thi công

Quy định và Luật liên quan tới báo cáo khối lượng thi công

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 19 Nghị định Số: 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng quy định như sau:

 1. Tất cả tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình thì phải lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình gửi cho chủ đầu tư theo nội dung quy định tại Phụ lục IV Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP. 
 2. Tổ chức, cá nhân lập báo cáo khối lượng thi công chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan, trung thực đối với những nội dung trong báo cáo này. 
 3. Chủ đầu tư sẽ quy định việc lập báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng và thời điểm lập báo cáo;
 4. Báo cáo khối lượng thi công là bắt buộc với các trường hợp sau:  
 • Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn thi công xây dựng căn cứ theo quy định tại Phụ lục IVa Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP
 • Báo cáo khi tổ chức nghiệm thu giai đoạn, hạng mục hoặc nghiệm thu hoàn thành gói thầu công trình xây dựng theo quy định tại Phụ lục IVb Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP.

Tải Mẫu báo cáo khối lượng thi công ngày

Thông tin cơ bản trong một mẫu báo cáo ngày khối lượng thi công gồm có:

 • Dự án, đơn vị quản lý, địa điểm thi công
 • Điều kiện thời tiết sáng và chiều 
 • Khối lượng công nhân các tổ đội
 • Kiểm tra, đánh giá an toàn lao động
 • Báo cáo chi tiết các hạng mục thi công, thiết bị sử dụng, vật tư sử dụng 
 • Liệt công việc hôm nay và dự kiến ngày mai 
 • Một số yêu cầu, ghi chú, đính kèm ảnh công trình  
Tải về Mẫu Excel báo cáo ngày khối lượng thi công theo ngày
Mẫu báo cáo ngày khối lượng thi công

Mẫu báo cáo ngày khối lượng thi công

Tải Mẫu báo cáo khối lượng thi công tuần

Mẫu báo cáo tuần thi công xây dựng được viết và trình bày theo đúng mẫu quy định tại Phụ lục IVa: Báo cáo định kỳ về công tác giám sát thi công xây dựng công trình của Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Xem và tải chi tiết file docx mẫu báo cáo tuần khối lượng thi công
Mẫu báo cáo tuần khối lượng thi công (trích 06/2021/NĐ-CP)

Mẫu báo cáo tuần khối lượng thi công (trích 06/2021/NĐ-CP)

7 nguyên tắc khi lập báo cáo khối lượng thi công cần lưu ý

Việc lập báo cáo khối lượng thi công xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp các thông tin chi tiết, đầy đủ, chính xác về tiến độ thi công cho chủ đầu tư. Mặt khác, việc lập định kỳ hàng ngày và hàng tuần sẽ giúp các bên liên quan theo sát tiến độ và hỗ trợ ra quyết định kịp thời.  

Mẫu báo cáo khối lượng thi công theo tiêu chuẩn cần tuân theo một số nguyên tắc cơ bản sau đây:

 1. Chính xác và đáng tin cậy: Báo cáo khối lượng thi công cần phải chính xác và đáng tin cậy, dựa trên các phương pháp đo lường chuẩn xác, thiết bị đo lường đúng chuẩn và dữ liệu thực tế được ghi nhận một cách chính xác.
 2. Theo dõi định kỳ: Báo cáo khối lượng thi công cần được lập theo định kỳ, thường là hàng tháng hoặc hàng tuần, để có thể theo dõi và đánh giá tiến độ thi công một cách liên tục và kịp thời.
 3. Đồng nhất và thống nhất: Báo cáo khối lượng thi công cần phải đồng nhất và thống nhất về đơn vị đo lường, phương pháp đo lường, và định nghĩa của các khoản công việc. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và đúng đắn của dữ liệu được báo cáo.
 4. Phản ánh toàn diện: Báo cáo khối lượng thi công cần phải phản ánh toàn diện về khối lượng công việc đã hoàn thành, bao gồm cả công việc chính và các công việc phụ trợ. Nó cũng cần phản ánh các công việc chưa hoàn thành hoặc đã chậm tiến độ.
 5. Đối chiếu với tiến độ dự kiến: Báo cáo khối lượng thi công cần phải đối chiếu với tiến độ dự kiến của dự án, để đánh giá xem dự án đang diễn ra đúng kế hoạch hay chậm tiến độ. Điều này giúp phát hiện sớm các vấn đề tiến độ và đưa ra các biện pháp khắc phục.
 6. Trực quan và dễ hiểu: Báo cáo khối lượng thi công cần được trình bày một cách trực quan và dễ hiểu, với đồ họa, biểu đồ, bảng biểu, v.v. để giúp người đọc dễ dàng nắm bắt thông tin và đưa ra quyết định.
 7. Liên tục cập nhật: Báo cáo khối lượng thi công cần được cập nhật liên tục theo tiến độ thi công thực tế của dự án, đồng thời cần được lưu trữ và bảo quản một cách đáng tin cậy để phục. (Tải xuống miễn phí mẫu báo cáo tiến độ thi công xây dựng)

Việc lập báo cáo khối lượng thi công được coi là nghĩa vụ bắt buộc của nhà thầu xây dựng đối với chủ đầu tư và của nhà thầu phụ với nhà thầu tổng. 

Khi đó, người quản lý lập báo cáo cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

 • Việc thi công được thực hiện theo đúng quy định về tiến độ thi công xây dựng công trình
 • Đảm bảo đúng thời gian theo cam kết với chủ đầu tư
 • Phân bổ nhân lực hợp lý, tính toán bố trí và sử dụng nguồn lực một cách khoa học 
 • Tiến độ thi công công trình phù hợp với nguồn cung
Cách quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình hiệu quả

Báo cáo khối lượng thi công đơn giản hơn với FastCons

FastCons là phần mềm quản lý dự án trực tuyến dành cho các nhà thầu xây dựng cần quản lý khối lượng thi công công trình. Phần mềm có sẵn mẫu báo cáo khối lượng thi công trực tuyến trên app điện thoại giúp các kỹ sư thi công ngay lập tức có thể lập nhật ký báo cáo sản lượng thi công thực tế hàng ngày và gửi báo cáo real-time.

Bảng tổng hợp khối lượng thi công theo hợp đồng trên phần mềm FastCons

Bảng tổng hợp khối lượng thi công theo hợp đồng trên phần mềm FastCons

Phần mềm đồng thời còn cung cấp nhiều tính năng hữu ích giúp tăng cường khả năng quản lý, kiểm soát khối lượng thi công như:

 • Quản lý khối lượng ký kết với chủ đầu tư và khối lượng thi công giao thầu phụ
 • Kiểm soát chính xác khối lượng, sản lượng thi công thực tế và so sánh đối chiếu với bảng khối lượng đã ký kết
 • Đánh giá tiến độ, cảnh báo khi công trình có nguy cơ bị chậm 
 • Lập nhật ký thi công online, báo cáo khối lượng thi công ngày một cách đơn giản hơn cho chỉ huy, giám sát 
 • Cảnh báo khi khối lượng vật tư, nhân công sử dụng có nguy cơ vượt hoặc xảy ra vượt định mức trong dự toán

Sử dụng FastCons, các nhà thầu có thể kiểm tra báo cáo khối lượng thi công bất cứ lúc nào, xuất file excel nhanh chóng để hỗ trợ lập hồ sơ nghiệm thu, hạn chế sai sót trong khâu nhập liệu và tổng hợp thủ công trước đây. 

Phần mềm đang được ứng dụng rộng rãi trong ngành xây dựng với hàng loạt các nhà thầu xây dựng trên toàn quốc đang dùng như: BQLDA Viglacera, Constrexim, Xây dựng 79, Xây dựng VNC, Giao thông Sóc Trăng,… 

Để nhận tư vấn Miễn phí & Demo 1-1 về phần mềm quản lý dự án xây dựng FastCons, quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ Hotline 0983-089-715 hoặc điền thông tin đăng ký vào Form bên dưới!  

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

Đăng ký nhận tin

Đăng ký mail để nhận những thông báo và ưu đãi từ FastCons.

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

  Khu vực:

  Liên hệ hỗ trợ nhanh:

  0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn