Mô hình 17 yếu tố trong tính năng suất lao động Xây dựng

Nội dung

Mo-hinh-17-yeu-to-trong-tinh-nang-suat-lao-dong-xay-dung

Tính toán năng suất lao động trong ngành Xây dựng là một phạm trù khó khăn cho cả các chuyên gia và nhà quản lý doanh nghiệp. Do sự biến động không ngừng và ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố mà việc đo lường năng suất lao động thường không được áp dụng một quy chuẩn nào cả, tuy nhiên vẫn có những mô hình được áp dụng phổ biến hơn cả. 

Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn mô hình 17 yếu tố – 17 factor model trong quản lý và đo lường hiệu suất xây dựng, thường được áp dụng để xem xét một cách tổng quát hiệu suất trên toàn dự án. 

Mô hình 17-factor là gì và cách áp dụng để tính hiệu suất xây dựng như thế nào? Mời bạn tham khảo chi tiết dưới đây.

Mô hình 17 yếu tố (17-factor model) trong Xây dựng là gì? 

Mô hình 17 yếu tố (17-factor model) là một phương pháp được sử dụng để tính toán năng suất lao động trong ngành xây dựng. Mô hình này được phát triển bởi Construction Industry Institute (CII) và giúp đánh giá năng suất lao động bằng cách xem xét 17 yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất của công nhân trong việc thực hiện một công việc xây dựng

Mô hình 17 yếu tố là một công cụ mạnh mẽ để quản lý năng suất lao động trong ngành xây dựng và giúp tạo điều kiện tốt hơn cho sự thành công của các dự án xây dựng. Tuy nhiên, việc thực hiện mô hình này đòi hỏi sự hệ thống hóa và quản lý thông tin một cách cẩn thận.

Mô hình 17 yếu tố bao gồm những yếu tố nào?

Mô hình 17 yếu tố (17-factor) đề cập tới 17 vấn đề được các chuyên gia trong ngành và các nhà quản lý dự án xem xét có gây ra những tác động nhất định lên hiệu suất lao động của ngành Xây dựng. 

Dưới đây là danh sách các yếu tố trong mô hình 17 yếu tố:

 1. Nguyên nhân bình thường (Normal Conditions): Điều kiện thông thường là khi không có yếu tố nào ảnh hưởng đến năng suất lao động một cách đáng kể.
 2. Chất lượng công việc (Quality of Work): Chất lượng của công việc có thể ảnh hưởng đến năng suất lao động. Công việc cần phải được thực hiện đúng và không cần phải làm lại nhiều lần.
 3. Tình hình của trang thiết bị (Equipment Condition): Trạng thái của các trang thiết bị và máy móc ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành công việc.
 4. Môi trường làm việc (Work Environment): Môi trường làm việc an toàn và thoải mái có thể tạo điều kiện tốt để làm việc.
Mo-hinh-17-yeu-to-trong-tinh-nang-suat-lao-dong-xay-dung-1
 1. Kỹ năng và đào tạo (Skill and Training): Kỹ năng của người lao động và trình độ đào tạo lao động ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.
 2. Dụng cụ và thiết bị (Tools and Equipment): Cung cấp dụng cụ và thiết bị thích hợp là quan trọng để tăng năng suất lao động.
Mo-hinh-17-yeu-to-trong-tinh-nang-suat-lao-dong-xay-dung-2
 1. Phương pháp làm việc (Work Methods): Sử dụng phương pháp làm việc hiệu quả có thể giúp tăng năng suất.
 2. Lập kế hoạch (Planning): Lập kế hoạch công việc và thời gian là quan trọng để tối ưu hóa năng suất.
 3. Hiệu quả của quản lý (Supervision Effectiveness): Sự hiệu quả của quản lý và giám sát công việc ảnh hưởng đến năng suất lao động.
 4. Thời gian sẵn có (Available Time): Số giờ làm việc thực sự có sẵn trong ngày làm việc.
 5. Công việc trước đó (Previous Work): Công việc trước đó có thể ảnh hưởng đến năng suất của công việc hiện tại.
 6. Khả năng đọc hiểu (Reading and Comprehension): Khả năng đọc và hiểu thông tin về công việc.
 7. Sự hiện diện của quản lý (Management Presence): Sự hiện diện và hỗ trợ của quản lý có thể ảnh hưởng đến năng suất.
 8. Thay đổi trong tình hình (Change in Conditions): Sự thay đổi trong điều kiện công việc có thể ảnh hưởng đến năng suất lao động.
 9. Sự phân tách (Segmentation): Sự phân tách công việc thành các phần nhỏ hơn có thể tạo điều kiện tốt cho năng suất.
 10. Năng lực của công ty (Company Capability): Khả năng và tài chính của công ty có thể ảnh hưởng đến năng suất công việc.
 11. Yếu tố cá nhân (Individual Factors): Các yếu tố cá nhân như sức khỏe, tinh thần làm việc, và động lực cũng ảnh hưởng đến năng suất.

Quy trình áp dụng mô hình 17 yếu tố trong thực tế

Để áp dụng mô hình 17 yếu tố (17-factor model) để đánh giá và tối ưu hóa năng suất lao động trong ngành xây dựng, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Xác định Dự án và Công việc Cụ thể: Đầu tiên, bạn cần xác định dự án xây dựng cụ thể và công việc mà bạn muốn đánh giá năng suất lao động. Điều này bao gồm việc xác định phạm vi công việc, mục tiêu thời gian, và các yếu tố liên quan.
 2. Thu Thập Dữ liệu: Thu thập thông tin liên quan đến 17 yếu tố trong mô hình. Điều này có thể bao gồm dữ liệu về trình độ đào tạo của công nhân, trạng thái của trang thiết bị, điều kiện làm việc, kế hoạch công việc, và các yếu tố khác.
 3. Đánh Giá Mức Độ Ảnh Hưởng: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của mỗi yếu tố đối với năng suất lao động trong bối cảnh cụ thể của dự án. Sử dụng thang điểm hoặc các phương pháp đánh giá khác để xác định mức độ quan trọng của từng yếu tố.
 4. Xác Định Biện Pháp Cải Thiện: Dựa trên đánh giá, xác định những yếu tố nào có thể cải thiện và xác định các biện pháp cụ thể để cải thiện chúng. Ví dụ, nếu yếu tố “Kỹ năng và Đào tạo” được xác định là yếu, bạn có thể đề xuất các khóa đào tạo hoặc cải tiến quy trình đào tạo.
 5. Thực Hiện Biện Pháp Cải Thiện: Áp dụng các biện pháp cải thiện được đề xuất trong bước trước. Điều này có thể bao gồm việc cải thiện quy trình làm việc, đầu tư vào đào tạo, cải thiện trang thiết bị, hoặc bất kỳ biện pháp nào được xác định để tối ưu hóa năng suất.
 6. Giám Sát và Đánh Giá: Sau khi triển khai biện pháp cải thiện, hãy tiến hành theo dõi và đánh giá năng suất lao động trong thời gian thực. Sử dụng các chỉ số và dữ liệu để xem xét liệu biện pháp cải thiện có đạt được mục tiêu hay không.
 7. Điều Chỉnh: Dựa trên kết quả đánh giá, điều chỉnh và tinh chỉnh biện pháp cải thiện theo thời gian để đảm bảo rằng năng suất lao động luôn được tối ưu hóa.

Việc áp dụng mô hình 17-yếu tố này cần được xem xét một cách kỹ lưỡng và có những phân tích tình hình xác thực trên cả 17 yếu tố mà chúng tôi đã đề cập ở trên. Việc bỏ sót hoặc thông tin thiếu đi tính chính xác ở bất kỳ yếu tố nào cũng có thể tạo ra kết quả sai trong quá trình đánh giá hiệu suất lao động Xây dựng.

Đọc thêm: Cách tính và nâng cao năng suất lao động trong xây dựng

Phương pháp xác định mức độ quan trọng của từng yếu tố trong mô hình 17 yếu tố

Để xác định mức độ quan trọng của từng yếu tố trong mô hình 17 yếu tố, bạn có thể sử dụng các phương pháp đánh giá khác nhau, bao gồm thang điểm, cuộc thảo luận nhóm, hoặc kết hợp giữa các phương pháp này. Dưới đây là một số cách thực hiện việc đánh giá mức độ quan trọng:

1. Thang điểm (Scoring)

Sử dụng thang điểm từ 1 đến 10 (hoặc bất kỳ thang điểm nào khác) để xác định mức độ quan trọng của từng yếu tố. Yếu tố nào được đánh giá cao hơn có nghĩa là nó quan trọng hơn đối với năng suất lao động. Bạn có thể dựa vào kinh nghiệm chuyên môn hoặc cuộc thảo luận với các chuyên gia để đưa ra điểm số.

Mo-hinh-17-yeu-to-trong-tinh-nang-suat-lao-dong-xay-dung-3

2. Cuộc thảo luận nhóm (Group Discussion)

Tổ chức cuộc thảo luận nhóm với các chuyên gia và nhân viên có liên quan để thảo luận về mức độ quan trọng của từng yếu tố. Cuộc thảo luận này có thể giúp xác định một cái nhìn tổng quan về sự ảnh hưởng của các yếu tố và giúp định rõ các ưu tiên.

3. Phân tích ảnh hưởng (Impact Analysis)

Sử dụng phân tích ảnh hưởng để đo lường mức độ tác động của từng yếu tố lên năng suất lao động. Điều này có thể bao gồm việc thực hiện thử nghiệm hoặc mô phỏng để đo lường tác động thực tế của từng yếu tố.

4. Khảo sát (Survey)

Tạo một cuộc khảo sát hoặc phiên hỏi ý kiến để thu thập ý kiến từ các nhân viên và chuyên gia về mức độ quan trọng của từng yếu tố. Khảo sát này có thể được thực hiện một cách trực tuyến hoặc offline.

Mo-hinh-17-yeu-to-trong-tinh-nang-suat-lao-dong-xay-dung-4

5. Sử dụng mô hình tính toán

Dựa vào các dữ liệu và thông tin cụ thể về dự án, bạn có thể xây dựng một mô hình tính toán để ước tính tác động của từng yếu tố lên năng suất lao động dựa trên dữ liệu lịch sử hoặc các biến số liên quan.

Mo-hinh-17-yeu-to-trong-tinh-nang-suat-lao-dong-xay-dung-5

Mô hình tính toán hiệu suất xây dựng theo 17-factor model (Source: Journal of Social Science Studies)

Quan trọng nhất trong việc đo lường hiệu suất xây dựng theo mô hình 17 yếu tố (17-factor model) là đảm bảo rằng quy trình đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố được thực hiện một cách công bằng và có sự tham gia của những người có kiến thức chuyên môn. 

Sau khi xác định mức độ quan trọng của từng yếu tố, bạn có thể sử dụng thông tin này để ưu tiên và tập trung vào các yếu tố quan trọng nhất để cải thiện năng suất lao động trong dự án xây dựng.

Đọc thêm: Cẩm nang 101 quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình

Lợi ích của mô hình 17 yếu tố trong quản lý hiệu suất xây dựng

Mô hình 17 yếu tố (17-factor model) trong ngành xây dựng có nhiều lợi ích quan trọng trong thực tế, đặc biệt là trong quản lý dự án xây dựng và tối ưu hóa năng suất lao động. Bao gồm các lợi ích kể đến như: 

 • Tối ưu hóa Năng Suất Lao Động: Mô hình 17 yếu tố giúp xác định và ưu tiên những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến năng suất lao động. Nhờ đó, người quản lý dự án có thể tập trung vào cải thiện các khía cạnh quan trọng nhất để tối ưu hóa năng suất.
 • Quản Lý Hiệu Quả Dự Án: Mô hình giúp quản lý dự án xây dựng hiểu rõ hơn về những yếu tố quan trọng và có khả năng dự đoán và ứng phó với các thay đổi trong điều kiện công việc một cách hiệu quả.
 • Tăng Khả Năng Dự Đoán: Bằng cách xác định mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố và theo dõi sự thay đổi của các yếu tố này qua thời gian, nhà quản lý có thể dự báo chính xác hơn về năng suất lao động và tiến độ dự án trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Giảm Rủi Ro và Chi Phí: Điều tra và cải thiện các yếu tố quan trọng có thể giúp tránh các vấn đề không mong muốn như tai nạn lao động, và thất thoát tài nguyên từ đó giảm đáng kể rủi ro và tiết kiệm chi phí.
 • Tạo Điều Kiện Làm Việc Tốt Hơn: Bằng cách tập trung vào một số yếu tố quan trọng, bạn có thể cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, tạo môi trường làm việc an toàn hơn và tăng cường sự hài lòng của họ.
 • Dự Án Hoàn Thành Đúng Tiến Độ: Nhờ vào việc quản lý năng suất một cách chặt chẽ, dự án có khả năng hoàn thành đúng tiến độ, giúp đảm bảo tính hợp nhất và thời gian hoàn thành của dự án.
 • Cải Thiện Đánh Giá Hiệu Suất Công Nhân: Mô hình giúp tạo ra một cơ sở đánh giá hiệu suất công nhân dựa trên các yếu tố cụ thể, giúp công ty xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất công bằng hơn.

Áp dụng phần mềm FastCons giúp nâng tổng hiệu suất xây dựng

Áp dụng phần mềm quản lý dự án để tăng cường tính real-time trong việc theo dõi và kiểm soát tiến độ là xu hướng được các nhà quản lý doanh nghiệp xây dựng ưu tiên áp dụng trong các năm gần đây. 

Mo-hinh-17-yeu-to-trong-tinh-nang-suat-lao-dong-xay-dung-6

Fastcons dành riêng cho nhà thầu Xây dựng Việt Nam kiểm soát mọi dự án trong tiến độ với các tính năng ưu việt như:

 • Quản lý kế hoạch: Khởi tạo & quản lý tổng quan kế hoạch thi công bằng sơ đồ ngang (Gantt chart). Quản lý chi tiết theo từng hạng mục, danh mục trong dự án thi công.
 • Quản lý tiến độ thi công: Theo dõi tình hình tiến độ thi công thực tế tại công trường theo từng hạng mục, tính toán tiến độ thực tế so với kế hoạch. Cập nhật phát sinh, gây tắc nghẽn trong thi công.
 • Quản lý khối lượng: Theo dõi bảng khối lượng thi công theo hợp đồng giao thầu và nhận thầu. Dữ liệu real time, đồng bộ với tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán.
 • Quản lý vật tư: Cập nhật, theo dõi quá trình cung ứng / sử dụng, xuất – nhập – tồn kho vật tư tại công trường. Đưa ra cảnh báo vượt định mức vật tư.
 • Quản lý chi phí: Quản lý tình hình sử dụng chi phí ở từng hạng mục theo định mức & phê duyệt sử dụng chi phí trực tuyến. Kiểm soát dòng tiền & tình hình thanh toán/ công nợ, lãi lỗ công trình real-time
 • Quản lý hợp đồng: Quản lý chi tiết hợp đồng nhận thầu, giao thầu, hợp đồng với các nhà cung cấp. Liên kết dữ liệu hợp đồng với bảng khối lượng tương ứng. Quản lý hợp đồng với các nhà cung cấp
 • Nhật ký thi công: Báo cáo, lập nhật ký thi công, khai báo hạng mục & khối lượng thi công hàng ngày chi tiết ngay trên App mobile. Tự động liên kết dữ liệu từ nhật ký thi công vào kế hoạch & bảng khối lượng
 • Chấm công công trình: Tính năng nổi bật chỉ có trên FastCons, cho phép chấm công cán bộ/công nhân linh hoạt trên App mobile với FaceID & GPS tại từng công trường. Theo dõi, quản lý ngày công, ca, quỹ phép real time.

Kết luận

Tóm lại, mô hình 17 yếu tố là một công cụ quan trọng trong việc quản lý dự án xây dựng và cải thiện năng suất lao động. Nó giúp tạo ra sự thấu hiểu sâu rộng về các yếu tố ảnh hưởng và cung cấp các phương pháp để tối ưu hóa quá trình xây dựng, đảm bảo sự thành công của dự án và tiết kiệm nguồn lực.

Giành quyền chủ động quản lý các dự án xây dựng của bạn, cải thiện năng suất lao động và hoàn thành đúng thời hạn, đúng ngân sách bắt đầu từ bây giờ với sự hỗ trợ của FastCons

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

  Khu vực:

  Liên hệ hỗ trợ nhanh:

  0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn