Blog

Kiến thức, tài liệu chọn lọc, hướng dẫn quản lý dự án xây dựng

Giám sát thi công là gì? Chi tiết quy trình và chi phí giám sát

Giám sát thi công chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng. Thông qua việc lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các dự án, giám sát dự án thi công xây dựng góp phần tạo ra một công trường làm việc

giám sát khảo sát xây dựng

Nội dung và quy định mới nhất về giám sát khảo sát xây dựng

Giám sát khảo sát xây dựng là một trong các hoạt động quan trọng được quy định trong nội dung quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng cũng như quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tuy nhiên hiện trạng hiện nay, phần lớn Chủ đầu

Định mức chi phí đầu tư xây dựng

Tổng hợp định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Định mức chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng theo Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng quy định đầy đủ và rõ ràng các định mức cho từng loại chi phí

Phần mềm quản lý dự án thi công chuyên sâu FastCons

Được tin tưởng sử dụng bởi 3500 Doanh nghiệp, Nhà thầu Xây dựng

Phần mềm quản lý dự án thi công chuyên sâu FastCons

Được tin tưởng sử dụng bởi 3500 Doanh nghiệp, Nhà thầu Xây dựng

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

    Khu vực:

    Liên hệ hỗ trợ nhanh:

    0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn