[Tài liệu] Đào tạo bồi dưỡng kiến thức áp dụng BIM (mới nhất)

Nội dung

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.

“Từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công.

Lộ trình áp dụng mô hình BIM trong hoạt động xây dựng áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án sử dụng vốn khác.

Việc áp dụng BIM trong quá trình thiết kế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế; tăng cường quá trình trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng; trong quá trình thi công xây dựng nhằm hỗ trợ xây dựng phương án tổ chức thi công, tổ chức và quản lý các nguồn lực trong quá trình xây dựng, kiểm soát chất lượng xây dựng; trong quá trình nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình nghiệm thu, phục vụ cho giai đoạn quản lý, vận hành công trình xây dựng.”

Việc ứng dụng BIM tại Việt Nam từ chỗ chủ yếu được thực hiện tại một số dự án có yếu tố nước ngoài tham gia (do nước ngoài đầu tư hoặc thuê tư vấn quản lý dự án, thiết kế nước ngoài) đến nay nhiều cơ quan, tổ chức trong nước (chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu xây lắp) đã bắt đầu quan tâm, xem xét, triển khai do thấy được lợi ích
mà BIM có thể mang lại.

Qua tổng kết tại một số dự án cho thấy, ứng dụng BIM đã giúp chủ đầu tư rút ngắn tiến độ, tiết kiệm chi phí thông qua việc tối ưu hóa và xử lý trước các khó khăn trong giai đoạn thiết kế, thi công, kiểm soát chặt chẽ khối lượng thực hiện.

Hiểu rõ vai trò của BIM trong dự án xây dựng, dưới đây đội ngũ FastCons tổng hợp 4 cuốn tài liệu Đào tạo bồi dưỡng kiến thức áp dụng BIM ((Nguồn: mới nhất từ Bộ Xây dựng)

 • Cuốn 1: Tổng quan về Mô hình thông tin công trình

  Khái niệm và sự phát triển của BIM. Lợi ích của BIM. Thực trạng áp dụng BIM. Thách thức của BIM. Lộ trình triển khai BIM trong ngành Xây dựng trên thế giới và tại Việt Nam

 • Cuốn 2: Môi trường, nền tảng và các công cụ BIM

  Tổng quan về môi trường, nền tảng và công cụ BIM. Nền tảng BIM. Công cụ BIM. Lựa chọn công nghệ. Các định dạng File

 • Cuốn 3: Tiêu chuẩn, hướng dẫn và triển khai BIM cho dự án

  Sự cần thiết của tiêu chuẩn và hướng dẫn BIM. Tiêu chuẩn, hướng dẫn về BIM trên thế giới. Hướng dẫn áp dụng BIM tại Việt Nam. Triển khai BIM cho dự án

 • Cuốn 4: Kiến thức, kỹ năng áp dụng BIM

  BIM dành cho tư vấn thiết kế. BIM dành cho các nhà thầu thi công


Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

  Khu vực:

  Liên hệ hỗ trợ nhanh:

  0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn