Zalo Youtube Phone

Tải miễn phí mẫu quyết toán công trình xây dựng (mới)

Nội dung

Mẫu quyết toán công trình là công cụ quan trọng trong quản lý và thanh toán các công trình xây dựng. Đây là tài liệu tổng hợp các thông tin về khối lượng, giá trị và các yếu tố liên quan đến dự án. 

Fi bảng quyết toán cung cấp thông tin chi tiết về công trình, nguồn vốn đầu tư, thời gian thi công, đơn vị thi công, và việc kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu. Việc sử dụng file quyết toán công trình giúp đảm bảo tính minh bạch, chính xác và công bằng trong quyết toán công trình. 

Tham khảo bài viết của FastCons để nắm thông tin chi tiết hơn và tải về sử dụng các file mẫu dưới đây.

Mẫu quyết toán công trình là gì?

Mẫu quyết toán công trình là một biểu mẫu, văn bản hoặc bảng tính được sử dụng để tổng hợp và báo cáo chi tiết về khối lượng công việc đã thực hiện, giá trị các hạng mục, các khoản thanh toán và các khoản phụ lục khác liên quan đến quyết toán công trình xây dựng. Mẫu này giúp đơn vị thi công và chủ đầu tư xác nhận và đồng thuận về các thông tin liên quan đến chi phí, khối lượng, và giá trị thực tế của công trình sau khi hoàn thành.

Mẫu bảng quyết toán công trình thường bao gồm các thông tin như tên công trình, số hiệu, ngày tháng, danh sách các hạng mục công việc, khối lượng thực hiện, đơn giá, tổng giá trị, các khoản thanh toán đã nhận và các phụ lục có liên quan. Mẫu này được lập theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của bên quản lý công trình hoặc cơ quan chủ trì.

Mục đích chính của mẫu quyết toán công trình là cung cấp một tài liệu chính thức và đáng tin cậy để xác nhận các thông tin về khối lượng công việc, giá trị và thanh toán, giúp bên thi công và chủ đầu tư có thể thống nhất và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyết toán công trình một cách minh bạch và công bằng.

Hồ sơ quyết toán công trình: Quy định và danh mục tài liệu chuẩn 

Nội dung mẫu bảng quyết toán công trình xây dựng

Một mẫu bảng quyết toán công trình đầy đủ bao gồm các thông tin sau:

 • Tên công trình hoặc dự án.
 • Quyết định phê duyệt dự án (nếu có), bao gồm số quyết định, ngày tháng và cơ quan quyết định.
 • Địa điểm của công trình, tỉnh/thành phố.
 • Liệt kê tên các đơn vị thi công đã tham gia với tư cách pháp nhân đầy đủ.
 • Thời gian thi công công trình, bao gồm thời điểm bắt đầu và kết thúc mà không phụ thuộc vào một đơn vị thi công cụ thể.
 • Nguồn vốn đầu tư, bao gồm từ Ngân sách Nhà nước hoặc nguồn vốn khác.
 • Nơi lưu trữ sản phẩm, ghi rõ tên đơn vị đã lưu trữ sản phẩm theo chỉ định của cơ quan quyết định đầu tư

Tổng hợp file mẫu quyết toán công trình (tải miễn phí)

1. Tải mẫu bảng quyết toán công trình

Mẫu bảng quyết toán công trình (tải miễn phí)
Mẫu bảng quyết toán công trình (tải miễn phí)

2. Tải mẫu quyết toán công trình hoàn thành

Mẫu báo cáo quyết toán công trình hoàn thành được quy định tại phụ lục thông tư 09/2016/TT-BTC, nội dung quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước theo quy định pháp luật. 

Mẫu quyết toán công trình hoàn thành (tải miễn phí)
Mẫu chuẩn (tải miễn phí)

3. Tải mẫu báo cáo quyết toán công trình

Template báo cáo quyết toán công trình theo quy định phải đầy đủ các nội dung sau: 

 • Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án kèm giải trình chi tiết
 • Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, chi tiết theo cơ cấu (bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và các khoản chi phí khác)
 • Chi phí thiệt hại trong quá trình đầu tư
 • Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản
 • Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

> Link tải về TẠI ĐÂY

Mẫu báo cáo quyết toán công trình (tải miễn phí)
Mẫu báo cáo quyết toán công trình (tải miễn phí)

4. Tải báo cáo quyết toán thu chi quản lý dự án

Mẫu quyết toán thu chi quản lý dự án được quy định là Mẫu số 01/QT-QLDA: Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án là mẫu bản báo cáo quyết toán về các khoản thu, chi của quản lý dự án.

Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các nhà đầu tư.

> Link tải về TẠI ĐÂY

Mẫu báo cáo quyết toán thu chi công trình (tải miễn phí)
Mẫu báo cáo quyết toán thu chi công trình (tải miễn phí)

5. Tải Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư mới hoàn thành

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dùng cho dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và dự án bị dừng thực hiện vĩnh viễn

Mẫu quy định theo Mẫu số 08/QTDA ban hành kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BTC 

> Link tải về TẠI ĐÂY

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư mới hoàn thành (tải miễn phí)
Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư mới hoàn thành (tải miễn phí)

Quy định về trách nhiệm các bên khi quyết toán công trình

Trách nhiệm của cơ quan quyết định đầu tư:

 • Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình và sản phẩm đã hoàn thành.
 • Giải quyết phát sinh, vướng mắc về công nghệ, chính sách, định mức kỹ thuật, khối lượng, và thời gian thi công.
 • Quyết định đình chỉ thi công, hủy bỏ công trình vi phạm các quy định và văn bản quy phạm pháp luật.

Trách nhiệm của chủ đầu tư:

 • Giám sát, kiểm tra, thẩm định, và nghiệm thu công trình, sản phẩm đã được phê duyệt.
 • Giải quyết phát sinh, vướng mắc về công nghệ, định mức kỹ thuật, khối lượng, nhưng không làm tăng giá trị dự toán.
 • Báo cáo với cơ quan quyết định đầu tư và đưa ra quyết định đình chỉ thi công, hủy bỏ công trình vi phạm.

Trách nhiệm của đơn vị thi công:

 • Kiểm tra, nghiệm thu, và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm.
 • Thực hiện thi công theo quy định và giám sát của cơ quan quyết định đầu tư và chủ đầu tư.
 • Báo cáo về khối lượng, tiến độ thực hiện hàng tháng và thay đổi về công nghệ, khối lượng, tiến độ khi có văn bản chấp thuận của chủ đầu tư hoặc cơ quan quyết định đầu tư.

Trên đây là toàn bộ nội dung về mẫu quyết toán công trình kèm file mẫu, mẫu bảng quyết toán công trình… để bạn tải về sử dụng. Hy vọng bạn tìm thấy nội dung hữu ích từ FastCons blog. 

—-

FastCons là Phần mềm quản lý dự án thi công xây dựng trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam – một sản phẩm nằm trong hệ sinh thái các giải pháp chuyển đổi số của FastWork.vn. Tại FastWork, chúng tôi phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm chuyên sâu, tính năng chuẩn theo nghiệp vụ thực tế, giúp cho quá trình ứng dụng phần mềm nhanh chóng đạt hiệu quả cao ở từng lĩnh vực kinh doanh!

Nếu bạn quan tâm DEMO & trải nghiệm Giải pháp quản lý dự án xây dựng chuyên sâu – FastCons, vui lòng liên hệ hotline 0983-089-715 hoặc nhập thông tin vào form đăng ký!

Đăng ký tư vấn và nhận DEMO FREE | Giải pháp Quản lý thi công chuyên sâu, toàn diện 👇

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới

Đăng ký nhận tin

Đăng ký mail để nhận những thông báo và ưu đãi từ FastCons.

Gửi yêu cầu tư vấn & demo!

Chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ trong 24h để thiết lập demo 1-1

  Khu vực:

  Liên hệ hỗ trợ nhanh:

  0983-089-715 | fastcons@fastwork.vn